Zde je možné si stáhnout návody k praktickým úlohám z MFO 1995 v Austrálii (Pád viskózní kapalinou a Pokusy s laserovým ukazovátkem) a z MFO 2004 v Jižní Koreji (Mechanická černá skříňka).

Návody k úlohám z MFO