Doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph. D.


Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, Pedagogická fakulta

Pracoviště: Hradec Králové
Nám. Svobody 301
E-mail:
Jiri.Rychtera@vsp.cz

Tel: 00420-(0)49 5061163

  

Pedagogické zaměření:

·        didaktika chemie

·        historie chemie

·        technické prostředky ve výuce chemie

Klíčové publikace:

·        Holý, I., Rychtera, J.: Hry se svíčkou, Gaudeamus, Hradec Králové, 1992, 26 s.

·        Rychtera, J., (Bílek, M. a kol.): Výuka chemie s počítačem, Gaudeamus, Hradec Králové, 1997, 134 s.

·        Rychtera, J.: Vývoj modelového myšlení žáků v procesu zpřístupňování učiva (Disertační práce), PdF UK Praha 1996, 143 s.

·        Hellberg, J., Rychtera,J.: Pokusy s celoskleněnými injekčními stříkačkami promítané zpětným projektorem I. a II. , Přír. Vědy Šk., 29., 1978,č.6., s.219 , resp. 31., 1980, č.9. s.345

·        Rychtera, J.: K vývoji koncepce kvantitativně pojatého školního experimentu. (Habilitační spis), PF UMB Banská Bystrica 1999, 105 s.

 


© Jiří Rychtera, 1999-06-13