Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.

 

Univerzita Hradec Králové,

Pedagogická fakulta, katedra fyziky     

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

pracoviště: 1. budova (katedra), nám. Svobody 301     
                        

E-mail bohumil.vybiral@uhk.cz
tel.: +420-49-5061-187 (1. budova)
     

  

 

Linka

Puntík   Vzdělání
Puntík   Zaměstnání a akademické působení
Puntík   Vědecká činnost
   Pedagogická činnost
Puntík   Publikační činnost
Puntík   Další činnosti mimo fakultu

Linka

Vzdělání

Zpět

Linka

Zaměstnání

·        1962 – 1963 výzkumný pracovník v První brněnské strojírně v Brně.

·        1963 – 1978 odborný asistent (od r. 1976 docent) fyziky na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově.

·        1978 – dosud: docent (od r. 1997 profesor) fyziky na Pedagogické fakultě (PdF) Vysoké školy pedagogické (VŠP), od r. 2000 Univerzity Hradec Králové (dále UHK)

·        1986 – 1990 vedoucí Katedry fyziky a základů techniky PdF.

1993 – 2006 prorektor VŠP/UHK (obory činnosti: rozvoj, výstavba, dislokace, legislativa, X.1995/II.1996 pověřen výkonem funkce rektora a IX.2005/II.2006 výkonem funkce děkana nové Fakulty humanitních studií UHK – nyní Filozofická fakulta).

 

Některé z agend ve funkci prorektora: zástupce investora (VŠP) pro výstavbu první nové budovy areálu školy v lokalitě „Na soutoku“, příprava podkladů pro Parlament ČR k ustavení Univerzity Hradec Králové, tvorba Statutu UHK a dalších vnitřních předpisů UHK, tvorba Výročních zpráv VŠP/UHK za r. 1999 – 2005, příprava a organizování tvorby nových insignií UHK a Fakulty humanitních studií.

Zpět

Linka

Vědecká činnost

Zpět

Linka

Pedagogická činnost

Zpět

Linka

Publikační činnost

Publikační činnost za celou profesní činnost zahrnuje 213 titulů (z toho 48 původních vědeckých prací, 29 publikovaných referátů na vědeckých konferencích, 6 patentů (a autorských osvědčení) vynálezů, 14 oponovaných výzkumných zpráv, 40 článků v odborných časopisech, 27 biografických prací, 2 knižní publikace, 44 učebních a studijních textů, 2 televizní scénáře (pro ČT) a 1 výukový film).

Výběr z publikační činnosti

[22] Vybíral, B., Zdeborová L. Odporové síly. Knihovnička fyzikální olympiády č.48, 76 s. Hradec Králové: MAFY, 2001.

[23] Vybíral, B. Magnetické pole ve v látce (Elektrodynamika 2). Knihovnička fyzikální olympiády č.49, 36 s. Hradec Králové: MAFY, 2001.

[24] Vybíral, B. Zpracování dat fyzikálních měření. Knihovnička fyzikální olympiády č.52, 72 s. Hradec Králové: MAFY, 2002.

[25] Vybíral, B., Zdeborová, L. Pohyb těles s vlivem odporových sil. Knihovnička fyzikální olympiády č.55, 40 s. Hradec Králové: MAFY, 2002.

[26] Vybíral, B. Elektromagnetická indukce (Elektrodynamika 3). Knihovnička fyzikální olympiády č.58, 76 s. Hradec Králové: MAFY, 2003.

[27] Vybíral, B. Mechanika ideálních kapalin. Knihovnička fyzikální olympiády č.62, 80 s. Hradec Králové: MAFY, 2003.

[28] Vybíral, B. Mechanika ideálních plynů. Knihovnička fyzikální olympiády č.67, 59 s. Hradec Králové: MAFY, 2004.

[29] Vybíral, B. Aplikovaná mechanika tekutin (turbíny, rakety, letadla). Knihovnička fyzikální olympiády č.69, 40 s. Hradec Králové: MAFY, 2005.

[30] Jarešová, M., Vybíral, B. Diferenciální rovnice. Knihovnička fyzikální olympiády č.73, 60 s. Hradec Králové: MAFY, 2006.

[31] Vybíral, B. Mechanika pružného tělesa. Knihovnička fyzikální olympiády č.78, 64 s. Hradec Králové: MAFY, 2007.

[32] Vybíral, B. Teorie relativity a gravitace. Učební text Univerzity Hradec Králové (UHK), 194 s. Hradec Králové: Gaudeamus při UHK, 2008.

 

Zpět

Linka

Další činnosti mimo fakultu

·        Člen Ústředního výboru Fyzikální olympiády (FO), nyní Ústřední komise FO, (1966 – dosud, od r. 1993 místopředseda ÚKFO)

·        Člen krajského výboru Fyzikální olympiády v Brně (1959 – 1974)

·        Pedagogický vedoucí čs. družstva na mezinárodní fyzikální olympiádě v Maďarsku (1976), Československu (1977), USA (1993), Číně (1994), Austrálii (1995), Norsku (1996), Kanadě (1997), na Islandě (1998), v Itálii (1999), Velké Británii (2000), Turecku (2001), Indonésii (2002,  Tchaj-wanu (2003), Korejské republice (2004), Španělsku (2005), Singapuru (2006), Íránu (2007) a Vietnamu (2008). Na těchto světových olympiádách získalo 80 českých studentů od roku 1993 celkem 9 zlatých, 14 stříbrných a 25 bronzových medailí a 26 čestných uznání (úspěšnost 92,5%).

·        Člen International Jury of International Physics Olympiad (1993 - dosud)

·        Předseda výboru hradecké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků v letech 1990 – 1993 a 2002 – dosud. Místopředseda výboru v letech 1980 – 2002.

·        Člen vědecké rady Univerzity Hradec Králové (1993 – 2008).

·        Člen vědecké rady Pedagogické fakulty, Hradec Králové (1980 – 1990), (1993 – 2005).

·        Člen vědecké rady Vojenské lékařské akademie (od r. 2004 Fakulty vojenského zdravotnictví UO) v Hradci Králové (1998 – 2006).

·        Člen Rady vysokých škol České republiky (1993 – 1996).

·     Praemium Bohemiae roku 2000 inicioval vznik ceny Praemium Bohemiae v kategorii pro studenty, udělované Nadací Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji studentům, úspěšným účastníkům mezinárodních (světových) olympiád ve fyzice, chemii, biologii, matematice a informatice. V letech 2001 – 2007 bylo uděleno 151 těchto cen v celkové výši 3 miliony Kč.

·        Člen redakční rady a redaktor pro fyziku časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální (2003 – dosud).

Zpět

Linka