Turingova cena

Cena A. M. Turinga je ocenění udělované každoročně Asociací výpočetní techniky (ACM) jednotlivcům za jejich technický přínos v oboru informatiky. Přínos by měl mít trvalou a výraznou důležitost pro celý obor. Většina oceněných osobností byli informatici.
Turingovu cenu sponzoruje společnost Google Inc.; momentální výše ceny je 1 000 000 USD (dříve měla cena hodnotu $250 000).
Vybraní nositelé (rok-nositel-přínos) 2015 USA Whitfield Diffie a USA Martin Hellman vynalezení a rozšíření asymetrické kryptografie s veřejným klíčem,[4] včetně použití pro elektronické podpisy, a praktického způsobu výměny kryptografických klíčů 2016 Spojené království Tim Berners-Lee zásluhy o rozvoj webových technologií, především protokolu HTTP, World Wide Web (WWW) i prvního webového prohlížeče.
Seznam vybraných zdrojů:
Tisková zpráva ACM o Turingově ceně 2007 (anglicky).http://amturing.acm.org/award_winners/
Shafi Goldwasser - A.M. Turing Award Winner [online]. ACM. Dostupné online.www.acm.org
DIFFIE, W.; HELLMAN, M. New directions in cryptography. IEEE
Transactions on Information Theory. 1976, svazek 22, čís. 6, s. 644–654.