Vítejte na stránkách
Domova důchodců Mlázovice

Hlavní Budova

Naše zařízení je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je městys Mlázovice. Zařízení nemá uzavřené oddělení a tak má každý uživatel možnost volného pohybu po blízkém okolí. Díky standardům kvality, podle kterých se snaží naši zaměstnaci pracovat, uživatelé pociťují změny a to ať v oblasti: přístupu našich zaměstnanců k nim, v oblasti dodržování lidských práv, v oblasti právního postavení, tak v zavádění individuálních plánů. Také máme klíčové pracovníky, kdy každý má pod patronátem několik uživatelů. Ten tak má větší možnost monitorovat potřeby našich obyvatel a umí jim tak lépe napomáhat v realizaci jejich přání. Také napomáhá dobrému soužití na jednotlivých pokojích.