TNPW1-C Úkol ze 3. cvičení

Absolutní a relativní odkazy

Ukázka absolutního odkazu na jinou webovou stránku je například odkaz na Games-Workshop

Relativní odkaz odkazující zpět na tuto stránku

Vložení obrázku

Ukázkou obrázku je například

Obrázek Grey Knighta

Ukázka využití kotev

Odskočení na první kotvu Absolutní a relativní odkazy

Odskočení na druhou kotvu Vložení obrázku

Odskočení na třetí kotvu Ukázka využití kotev