Právní kancelář

slideshow slideshow

JUDr. Jan Právník

Jeho výsostnou právní doménou je trestní právo se zaměřením na násilnou a hospodářskou trestnou činnost se zvláštní zálibou na tzv. daňovou trestnou činnost. Je uznávaným odborníkem na obhajobu klientů v trestním řízení, jíž se věnuje od počátku své profesní kariéry. Obchodní právo se zaměřením na korporátní klientelu, developerské projekty a s tím související smluvní dokumentace je jeho celoživotním chlebem.

Mrg. Tereza Právníková

K jejímu pozitivnímu vztahu k advokacii a právnímu cítění měla zásadní vliv profesní oddanost jejího otce k výkonu advokátního řemesla, JUDr. Jana Právníka Ph.D., s nímž se naučila nejen právo z pozice advokáta aplikovat, ale i vnímat vize a potřeby klienta. Tereza Právníková zajišťuje v advokátní kanceláři komplexní management a pečuje o stále se rozrůstající stabilní portfolio klientů, s nimiž je v dennodenním kontaktu.

JUDr. Filip Právník

Během svého studia se věnoval především právu daňovému, které aplikoval i v rámci své praxe na krajském finančním úřadě. Finanční, respektive konkrétně daňové právo ho natolik v rámci studia i praxe zaujalo, že svou odbornou diplomovou vysokoškolskou práci sepsal a obhájil na téma analýzy a vývoje daně z přidané hodnoty. Filip se rovněž jako lektor podílel na vzdělávacích projektech k problematice spotřebitelského práva.

Mgr. Bc. Petra Právníková

V průběhu svého studia získával zkušenosti v řadě právních odvětví, kdy vykonával poradenskou praxi v rámci správního práva v neziskovém sektoru, dále v kanceláři insolvenčního správce a advokátní kanceláři. V rámci studia působil i na trestním úseku Okresního soudu v Chrudimi a Krajského soudu v Hradci Králové, proto je mu odvětví trestního práva nejbližší. Jindřich dále jako lektor působil v rámci vzdělávacích projektů zaměřených na spotřebitelské právo. Jindřich dbá na individuální, otevřený a komplexní přístup ke každému klientovi a jeho případu.