ROSS ART


Pozadí záhlaví

O nás

Jsme umělecké uskupení malířů, které se primárně zaměřuje na olejomalbu, ale také rádí uvítáme i příznívce abstraktního umění či jiné malířské talenty. Naším hlavním idolem a inspiraci je Bob Ross, malíř, učitel umění a taktéž moderátor vlastního pořadu The Joy of Painting, který nám zkřížil cesty. Teď je to na nás abychom společně mohli být součásti většího celku a tak jako jednota šířili radost a útěchu z malby.

Martin Dedek

Zakladadelem tohoto uskupení je Martin Dedek. Již od dětství se věnuje olejomalbě. Během života navštívil nespočet mezinárodních uměleckých výstav včetně International Art Festival. Behem let 2003 až 2007 pobýval v Kanadě, kde také narazil na odkaz již zminěného umělce a začal studovat jeho techiku "Alla prima", která mu pomohla zlepšit své dosavadní zkušenosti v oblasti olejomalby.

Nyní se uskupení zaměřuje hlavně na propagaci děl svých členů. Pořádáme výstavy po celé republice a hledáme nové talenty, kteří by byli ochotni se k nám přidat.

Historie umění

Ačkoliv ještě nikdo přesně nedokázal určit, kdy lidé začali praktikovat olejomalbu, říká se, že oficiálním objevitelem tohoto stylu umění je Jan van Eyck, který pocházel z patnactého století. Ovšem s podobnou technikou malby se můžeme již setkat i v obrazech z ranního středověku a dokonce i starověku. Příkladem mohou být malby Mistra Teodorika. Nejznamějším umělcem však byl Leonardo da Vinci, který tímto způsobem vytvořil většinu svých obrazů.

Aktualně