Jsme SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace

Značka spolehlivosti se vyplatí!

Veřejně prospěšná organizace, která získá značku spolehlivosti se stává:


Spolehlivá veřejně prospěšná organizace je každoročně prověřována zda: