Vypouštění Kuřete nad písníkem Oplatil.

Kontakt

Telefon: 776123456

E-mail: ladislav.kuncar@uhk.cz

Adresa: Na Mýtince 3, Hluboká, 110 13