Kozák

O Aerobiku

Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu. Aerobik vznikl v USA a rychle se rozšířil do celého světa.


Druhy Aerobiku

  • Sportovní aerobik
  • Fitness aerobik
  • Step aerobik
  • Komerční aerobik

Sportovní aerobik

Sportovní aerobik je individuálním sportem. Cílem výkonu je předvést soutěžní sestavu za doprovodu hudby. Závodník také v průběhu sestavy má komunikovat s diváky a rozhodčími prostřednictvím gest a výrazu obličeje. Soutěžní sestava vyžaduje statickou a dynamickou sílu, pohyblivost a dobrou koordinaci. Závodní plocha 7x7 metrů (odpružená). Přestože podstata cvičení, které spojuje vysokou zátěž, prvky síly, obratnosti i ohebnosti s hudebním cítěním a dalšími výrazovými vlastnostmi, jsou pravidla gymnastického aerobiku FIG a sportovního aerobiku FISAF odlišná, například ve vypisování jednotlivých disciplín. Obě federace předepisují povinné zakázané prvky. Jiný je také způsob hodnocení. Ve sportovním aerobiku FISAF se používá tzv. ranking system, porovnávají se jednotlivá pořadí od rozhodčích, kterých je sedm - tři pro aerobní kritéria, dva pro umělecká kritéria a dva pro technická kritéria. O výsledku rozhoduje většina rozhodčích. V gymnastickém aerobiku jsou rovněž tři skupiny rozhodčích (rozhodčí pro umělecký dojem, technické provedení a obtížnost), o výsledku rozhoduje součet bodů.


Fitness aerobik

Fitness aerobik je odlehčená verze sportovního. Je to skoro to samé, jen se zde nedělají prvky síly. Také dres je trochu odlišný. Ve sportovním aerobiku se nosí speciální kalhotky, kdežto ve fitnessu dlouhé kalhoty.


Step aerobik

Základem cvičení je vystupování na step neboli odpružený plastový stupínek.Výška stupínku je nastavitelná a cvičení je velmi intenzivní. Jednoduché kroky se spojují do choreografie. Tyto kroky se potom mohou zaměnit za taneční kroky a tím je sestava zajímavější a zábavnější.


Komerční aerobik

Komerční (rekreační) aerobik - cvičení na dynamickou, taneční hudbu dle lektora pro všechny děti školního věku bez ohledu na jejich pohybové dovednosti a schopnosti. V těchto lekcích dbáme na rozvoj správných pohybových návyků, především ideálního držení těla, pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, síly a fyzické kondice. Hodiny komerčního aerobiku vedou dále k rozvoji pohybové paměti a hudebního citu. Aerobik dá Vašemu dítěti základy i pro mnohé jiné sporty a nebo může být doplňkovým sportem. Nejedná se o cvičení na vrcholové úrovni, ale pouze o smysluplné trávení volného času sportem. Přesto se děti mohou účastnit soutěží Aerobic master class a jiných podobných pohárových soutěží. Na těchto soutěžích závodníci cvičí dle lektora sestavu, kterou předem neznají. Rozhodčí hodnotí správné držení těla, techniku cvičení, schopnost vnímání a předvedení dané sestavy, výraz a závodní „nasazení“.

V tabulce níže jsem uvedla nejznámější druhy aerobiku. S tím souvisí fyzická a finanční náročnost a další prvky.

Druh aerobiku Obtížnost(1-10) Počet lidí v sestavě Tréninky(h/týden) Finanční vytíženost(za rok)
Sportovní 10 1-3 6 15 000 Kč
Fitness 9 5-6 6 15 000 Kč
Step 7 8 5 10 000 Kč
Komerční 4 1-20 3 7 000 Kč


Co je potřeba k Aerobiku?

Kladete si otázku, co vše potřebujete, abyste mohli začít dělat aerobik?

Je to jednoduché. Stačí mít úsměv na tváři, snahu se zlepšovat a rozvíjet své dosud skryté schopnosti, slyšet hudbu a rytmus a hlavně chuť vůbec něco dělat!

Vše potřebné máte? Tak neváhejte a přejděte do sekce Zájemci a napište nám!