1) H.influenzae - Sérotyp d se očkuje (očkuje se b) - Nenáročný na kultivaci– náročný, tedy neplatí - Fyzio. v nosohltanu - G- 2) Původci endemických mykóz - Mucor - Candida - Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis 3) Aktinomycety - Přenosem sexuálním stykem - Thorakální infekce - Abdominální infekce - Cervikofaciální infekce - +kožní infekce - Nejběžnější mikroby v půdě - G+, ale jedná se spíš o přechod mezi houbou a bakterií 4) E. Coli O157:H7 se od běžně vyskytujících liší - Fermentuje sorbitol - Nefermentuje sorbitol - Mají beta- D glukuronidázu - Nemají beta- D glukuronidázu – nikde jsem nenašla, ale e. coli ji normálně mají 5) Tasemnicí Taenia solium se může člověk nakazit (a onemocnět teniózou nebo cysterkózou) - pozření nedostatečně tepelně upraveného vepřového masa - pozření nedostatečně tepelně upraveného hovězího masa - pozření kontaminované vody nebo potravy – asi taky platí - autoinfekcí fekálně-orální cestou- asi taky platí 6) Princip antimykotik - blokují tvorbu peptidoglykanu - blokují tvorbu ergosterolu - blokují tvorbu chitinu - blokují tvorbu buněčné stěny 7) Původce mozkové malárie - Plasmodiumfalciparum 8) Stěna hub je tvořena - Chitin - Celulóza - Peptidoglykan 9) Chlamydia trachomatis - Nejčastější původce urogenitálních infekcí - Nejčastější původce respiračních infekcí - Typy D-K endemité v tropech - Přenos vodou 10) Minimální inhibiční koncentrace - je minimální koncentrace ATB, která usmrcuje daného mikroba - lze ji zjistit pomocí mikrodilučního bujónového testu - je minimální koncentrace ATB, která inhibuje viditelný růst daného mikroba - lze ji zjistit pomocí diskového difúzního testu 11) Staphyloccocus Aureus obsahuje: - Protein A - Liposacharid - Nemá koagulázu 12) Efekt viru poškozující bb. - Cytopatický 13) HIV se pomnoží v buňce s jakým receptorem - CD4 - p24 - O120 - pp65 14) Diagnostika micromycet - kultivace, mikroskopie 15) Legionella - Přenos aerosolem - Lék volby penicillin - produkce betalaktamáz - antibiotika tetracyklin a erytromycin - G- 16) Diagnostika plísní - Makro a mikro pozorování - PCR - Grammovo barvení – červené - Sabouraudův agar 17) Antistreptolysin-O - Ab– jedná se o stanovování protilátek v těle proti streptolysinu produkovanému streptokoky - Ag - Pod 200 jednotek = zdravý - Nad 1000 jednotek = rheumatická horečka 18) Původce zánětu příušní žlázy - Virus parotitidy 19) Který vir má hemolysin a neuroaminidasu - Parainfluenza - Influenza 20) Enterobioza se nejcasteji vyskytuje: - deti(způsobuje to roup dětstký) - stari lide nad 60 let - lišky - domaci zvirata 21) bacillus fragilis - rezistentni na žluč - rezistentni na amynoglykosidy - produkuje penicilinazu(rezistence na betalaktamy) - citlivy na penicilin 22) AmpC zpusobuje rezistenci proti? - cefalosporiny - peniciliny 23) ockovani proti - HepB - HepC - poliomyelitis - zarděnky 24) campylobacter jejuni - jen ve vode - kultivace na bezne pude - kultivace na pude obohacene o aktivni uhli a prizvysene tenzi CO2= karmaliho agar - odber suchou vyterovkou - Jedná se o nejčastější bakteriální průjmové onemocnění v ČR. 25) Co je nejmenší? - virus - bakterie 26) candida - zpusobuje sliznicni onemocneni - prevazne exogenni patogen - soucast bezne flory 27) co nevyvola onemocneni u cloveka - mykobacterium avium - streptococcus pyogenes - pseudomonas aeruginosa - ixodes ricinus 28) signifikantní vzestup protilátek v séru - 4 násobný 29) který virus je hlavním původcem průjmu u dětí a) rotavirus b) echovirus c) lidský enterovirus d) viry ze skupiny coxackie A 30) první orgán, kde dochází k pomnožení plasmodií - játra– množí se tam nepohlavně, pohlavně jen v komárovi - plasmodia se v organismu člověka nemnoží – pouze v komárovi - slezina - plíce 31) na která parazitární onemocnění jsou vyšetřovány těhotné ženy a) toxoplazmoza b) enterobioza c) kryptosporidioza d) giardioza 32) vyberte správné dvojice a) amfotericin B- polyeny b) flukonazol- betalaktamy c) terbinafin- chinolony d) vorikonazol- triazoly 33) virus hepatitidy A se přenáší a) kousnutím inf. Členovcem b) kont. vodou , potravou c) fekálně- orálně d) pohlavním stykem 34) přenos viru klíšťové meningoencefalitidy na člověka a) poštípáním infikovaným klíštětem b) nedostatečně tepelně upravené maso c) pitím infikovaného mléka d) infikovaným komárem rodu Anopheles 35) barvení mykobakterií - Ziehl- Neelsen - Gram - Giemsa - Burry 36) pseudomonas aeruginosa - striktně aerobní - striktně anaerobní - fakultativně anaerobní - aerotolerantní 37) barvitelnost dle Gramma ovlivňuje - složení buněčné stěny - složení ribozomů - obsah NK v jádře - struktura plazmatické membrány 38) bakteriostatická atb a) penicilin b) gentamicin c) tetracyklin d) erytromycin 39) beta-hemol. Streptokoky a) st. Agalactiae b) st. Pyogenes c) st. Pneumonie – alfa hemolyt. d) st. Mutans- gama, bez hemolýzy 40) legionářská nemoc a) k nákaze dochází inhalačně- aerosolem b) lékem volby je penicilin c) diagnostikuje se přímým průkazem (kultivace, PCR) ve vzorku z dolních cest d) diagnostika protilátek v moči a séru e) je způsobena chlamydophilapneumoniae 41) komplex m. tuberculosis zahrnuje: - m. tuberculosis - m. bovis - m. bovis BCG - m. africanum 42) vzorek moči k bakteriolog. Vyšetření je správně a) 3-5ml cévkované moči b) 3-5 ml prvního proudu moče po důkladném omytí genitálu c) 10 ml moči shromážděné z perm. Cévky d) 3-5 ml středního proudu moče po důkladném omytí genitálu 43) bakteriostatický efekt atb znamená - atb zastavuje množení daných mikrobů - atb zcela zahubí dané mikroorganismy - atb neúčinkuje, ale stagnuje - atb zcela zahubí dané mikroorganismy v daných orgánech 44) diskový difuzní test a) metoda ke zjištění MIC b) postupné ředění atb v mikrotitrační destičce c) metoda ke zjištění citlivosti mikrobů k atb d) slouží k identifikaci bakterií 45) bakterie, které utilizují laktozu rostou na Endově a MacConkey - červených koloniích - v zelených koloniích - v bezbarvých koloniích - v koloniích intenzivně vonících po hnijícím ovoci 46) mikrobiologická laboratoř a) prostor, kde se nesmí jíst, pít a kouřit b) je řazena k tzv. rizikovým pracovištím c) ke stanovení biochemických parametrů klinických vzorků d) z hlediska rizika nákazy může být řazena do kategorie BSL1-4 (biosafety level) 47) Endův agar slouží mimo jiné k - testování využití laktozy bakteriemi - testování využití sacharozy bakteriemi - testování využití glukozy bakteriemi - testování hemolytických vlastností mikroorganismů 48) Grampozitivní koky jsou po odbarvení podle Grama: - modré sferické bakteriální buňky - modré dlouhé tyčinky - modré sporulující tyčinky s výraznou kulatou sporou - červené sférické bakteriální buňky 49) botulotoxin je a) neurotoxin b) původce chabých obrn svalů c) časným příznakem botulismu je dvojité vidění a poruchy polykání d) tvořen Clostridium difficile e) produkuje ho Clostriduumbotulinum 50) Mikroskopie v barvení dle Ziehl- Neelsna je pozitivní když v 1ml vzorku - 102 mykobakterií 51) Haemofilus influenze potřebuje k růstu - NAD - hemin - fosfát - vit. K 52) Hemofilová meningitida je obvykle vyvolána sérotypem - f - a - b - B 53) Cryptococcus neoformans - je kvasinka s afinitou k CNS - se dobře barví dle Grama - má pouzdro - způsobuje průjmová onemocnění 54) Při podezření na invazivní plicní aspergilozu a) vzorek sera/Bal pro stanoveni mananu b) vzorek sera/BAL pro stanoveni galaktomananu(jedná se o antigen vylučovaný aspergilem) c) neprodleně zahájit antifungání terapii podáním vysokých dávek flukonazolu d) odebrat Bal pro kultivační vyšetření Aspergila 55) Varicella- zoster virus způsobuje - plané neštovice - pásový opar - příušnice 56) Virová částice obsahuje a) nucleus b) nucleokapsidu c) celulozovou bun. Stěnu d) polysacharidovou bun. stěnu 57) virová kapsida je - bílkovinný obal NK - jiný název pro virovou NK - vnější obálka virové částice tvořená glykoproteiny - hlavní Ag buněčné stěny virů 58) viry mohou obsahovat - vždy pouze DNA nebo RNA - vždy obě NK – DNA i RNA - viry obsahují pouze proteiny - některé lidské viry mohou mít obě NK: DNA i RNA 59) laboratorní metody používáné k diagnostice střevních parazitů a) preparát barvený Ziehl- Neelsen b) preparát dle Kato c) flotace dle Fausta d) nativní preparát 60) jak se lze nakazit toxoplasma gondi a) poštípáním blechou kočičí b) pozřením nedostatečně tepelně upraveného masa c) transplacentárně d) z trusu kočky 61) přítomnost IgG ale nikoliv IgM proti zarděnkám u novorozence a) kongenitalni infekce - naplatí b) autoim. Onemocnení c) perzistentní infekci d) přítomnost mateřských protilátek - platí viz http://www.labtestsonline.cz/tests/Rubella.htmpbbbbbbbbbbbgtgtgffffftttttttttttfffffffffffffffffffccfffffffdfcggggggggggggggggggl?tab=3 62) přímý průkaz virové infekce a) el. Mikroskopie b) průkaz antigenů ELISA c) průkaz protilátek ELISA d) průkaz NK pomocí PCR 63) invazivní forma E. Histolytica a) forma critica b) magna c) minuta d) invasiva 64) vzorek krve pro průkaz DNA toxoplasma gondi a) na načasování nezáleží b) před zahájením atb terapie c) nejdříve jeden měsíc po ukončení atb terapie d) do 1 týdne po zahájení atb terapie 65) enterokoky a) vyvolávájí moč. Infekce b) jsou G- koky c) součástí mikroflory střeva d) vyvolávájí hnisavé břišní záněty, endokarditidy 66) bordetella pertussis a) roste na speciální půdách obohacených o aktivní uhlí, škrob, albumin b) přežívá ve vodě a půdě c) roste na krevním a čoko agaru d) původce dávivého kašle 67) Trichophyton rubrum? a) přenáší se přímým kontaktem b) přenáší se kontaminovanými předměty c) je zoofilní dermatofyt d) vyvolává kožní infekce 68) většina pro člověka patogeních bakterií je dle nároků na teplotu: - mezofilní - psychrofilní - kapnofilní - termofilní 69) pneumokoky jsou rezistentní k penicilinu kvůli a) snížené permeabilitě membrány b) alterace PBP c) zisku mecA genu d) produkce betalaktamazy 70) mechanismus účinku aminoglykosidů a) zábrana proteosyntézy b) inhibice tyrosin kinázy c) inhibice DNA gyrázy d) inhibice PBP 71) metody, kterými můžeme zjistit MIC a) E test b) Diskový difúzní test c) Agarová diluční metoda d) Mikrodiluční bujonovy test 72) Na mac conkey rostou a) G- b) Laktoza pozitivní červeně c) Laktoza negativní bezbarvě d) mykobakterie 73) anatomické lokality s mikroflorou a) děloha b) kůže c) tlusté střevo d) nosohltan 74) původci zánětlivých onemocnění kůže mohou být a) pseudomonas aeruginosa b) strep. Pyogenes c) staf. Aureus d) candida albicans 75) Za negativní považujeme hemokulturu bez známek množení bakterií po - 7 dnech - 27 hodinách - 48 hodinách - 5 dnech 76) viridace je - alfa hemolýza - zezelenaní kult. media v okoli kolonii - úplná hemolýza - vysrážení kultivačního média 77) pro horizontalni přenos rezistence se uplatnuji a) transpozony b) bakteriofagy c) plazmidy d) integrony 78) Streptolyzin O má význam pro a) tvorbu protilátek b) vznik spálové vyrážky c) je cytolytický, kardiotoxický a imunogenní d) určení streptokoků do skupin 79) G- anaerobní tyčinky? a) sliznici dutiny ustni přirozeně osidluji prevotely, porfyromonady, klostridia b) fusobakterium necroforum způsobuje nekrotizující tonzilitidu c) tvoří cca 1% střevní mikroflory d) střevní sliznici typicky osidlují bakteroidy a fusobakteria 80) k aktivní imunizaci proti difterii a) neprovádí se b) difterický toxoid c) difterický antitoxin d) difterický bakterin 81) mycobakterium sp. se kultivuje na - Lowenstein- Jensen - Šulova půda - krevní agar - Lotfflerovo médium 82) infekci vyvolanou E.coli může dokázat? a) el. mikroskopii b) průkazem antigenu v moči c) kult. vyšetřením příslušného klin. vzorku na běžných kult. mediích d) sérologicky – průkazem 4 násobného vzestupu titru protilátek v párových sérech 83) aflatoxiny jsou: a) exotoxiny paličkovice Claviceps Purpurea b) produkovány Aspergilus flavus c) mykotoxiny d) hepatokarcinogenní 84) správné dvojice? a) Sacharomyces cerevinae? – mykobakteriální infekce b) Mucor sp.-infekce popálenin c) Aspergilus niger – otitis externa d) Trychophyton rubrum – onychomykóza 85) HIV může být přenášeno - z matky na plod - krví - poševním sekretem 86) Který prvok netvoří cysty a) entamoeba histolitica b) trichomonas vaginalis c) giardia intestinalis d) entamoeba coli 87) Candida a) nejčastěji izolovaná kvasinka b) chlamydospory c) hyfy d) rezistentní k fukonazolu 88) bakterie, které nerostou v aerobním prostředí - anaerobní - aerobní - fakultativně aerobní - aerotolerantní 89) Pro kultivaci kvasinek a plísní používáme - Sabouraudův agar - Šulovu půdu - slaný agar - Wilson-Blairův agar 90) stěr z tonsil - sterilní vatový tampon s transportním mediem - nesterilní vatový tampon - sterilní kovovou bakteriologickou kličkou - suchý sterilní vatový tampon udržovaný při -20°C a dopravený neprodleně do laboratoře 91) vyber co platí a) G+ koky krevní agar b) G- tyčky (Enduv, DC,..) pro prukaz stěpení laktozy c) Bujon- k pomnožení bakterií d) Kvasinky – Sabour.agar 92) novorozenec ma IgM proti cytomegaloviru, jakého jsou původu? a) kongenitální b) autoimunitní c) od matky, která je po očkování d) od matky přes placentu 93) Australský antigen - povrchový antigen viru hepatitidy B - core antigen viru hepatitidy A - povrchový antigen viru chřipky - antigen objevený na povrchu erytrocytů u původních obyvatel Austrálie 94) výrazná změna hemaglutininu a neuramidazy se nazývá a) nedochází ke změnám b) chromozomální zlom c) antigenní shift d) antigenní drift 95) G- anaerobní tyčinky a) způsobují hnis. Infekce b) rostou pomaleji než aerobní a zapáchají c) pro kultivaci potřebují vyšší tenzi CO2 d) obligátní patogeny 96) k pomnožení viru a) kultivace b) v zástinu c) kuřecí embryo d) tkáňové kultury 97) těžké candidozy a) neutrocytopenie b) kortikoidy c) chemoterapeutika d)3 dny JIP 98) Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus - MRSA a) způsobuje nozokomialní infekce b) je rezistentní k ampicilinu c) má gen pro rezistenci k oxacilin/methicilin d) netvoří plazmakoagulazu 99) chlamydia trachomatis a) průkaz serologie, PCR b) D-K sérotypy v tropech c) způsobují infekce resp. traktu d) receptory pro elementární tělíska se nachází na sliznici GITu 100) pneumokoky a) aktivní vakcína z polysacharidu b) meningitida c) aktivní vakcína nevím z anatoxinu d) cystitida 101) který virus napadá B-lymfocyty - EBV - herpes simplex typ 1 - varicella – zoster virus - herpes simplex typ 2 102) neisseria gonorrhoea a) náročná na kultivaci, G- diplokok b) urogenitální infekce c) přenáší se aerosolem d) člověk se může nakazit jen jednou 103) Jaká bakterie dělá pontiackou horečku? A) Legionella pneumophila B) Klebsiella pneumoniae C) Staphylococcus aureus D) Clostridium perfringens 104) Jaký virus způsobuje subakutní sklerotizující panencefalitidu? a)zarděnky b)spalničky c) hbv d) hba 105) Konjugace: a) přenos DNA pomocí sex pili b) přenos DNA pomocí bakteriofága c) začlenění extracelulární DNA do jádra d)začlenění plazmidů do chromozomu 106) Diagnostika str.pyogenes: a) PYR b) bacitracin c) CAMP d) polysacharidový antigen C 107) Aspergillus fumigatus: a) rozmnožuje se konidiemi b) nákaza ze vzduchu c) nákaza potravinami d) projevuje se u oslabených jedinců 108) Aktinomyces a) endogenni patogen b) exogenní patogen c) z ovduší d) z potravin 109) Borrelie a) patří mezi spirochéty (spolu s treponemami a leptospirami) b) je na ně očkování c) dělá lymeskou boreliázu, přenášenou komáry d) diagnostika PCR a stanovení protilátek 110) Endův agar a) Laktóza b) Průkaz G- c) roste na ní E-coli d) anaerobní bakterie 111) Chemická sterilizace (dezinfekce!): a) UV b) žíhání c) iodizace kůže d) chlorování povrchů 112) Virová částice má: a) nukleus b)nukleokapsidu c) celulózový obal d) polysacharidový obal 113) Diagnostika virálního onemocnění: a) imunochromatinový test b) imunofluorescence c) kultivace na krevním agaru d) mikroskopie 114) Selenitová půda: a)slouží k pomnožení kvasinky b)slouží k pomnožení bakterií rodu Shigella c) slouží k pomnožení Vibrio cholerae d) slouží k pomnožení bakterií rodu Salmonella 115) Kultivace Mycobakterium tuberculosis a) Middlebrookovo medium b) Jensen Lowenstein c) vylepšenej McConkey d) nějaká půda s bílkem 116) toxoplazma – definitivní hostitel: a) pouze kočka domácí b) kočky, psi c) kočkovité šelmy d) liška, rys ostrovid, kočka domácí 117) u akutní toxoplazmózy protilátky: a) IgM +, IgA +, IgE+, IgG+ a IgG má nízkou aviditu b) b,c,d) různé kombinace protilátek, ale IgG vysoká avidita 118) MRSA a) rezistence na methicilin, oxacilin b) nozokomiální c) nemá plazmakoagulázu d) rezistence na ampicilin 119) Kvasinková infekce riziko u: a) kortikoidů b) cytostatik c) delší pobyt v nemocnici d) HIV 120) Proteus a)způsobuje postižení v dekubitech, b) způsobuje infekce urogenitálu 121) HDV: a) k vyvinutí potřebuje HBsAg jen ke vstupu do buňky b) samostatně se vyvine 122) zdrojem Giardia intestinalis a) Kontaminované potraviny b) Kontaminovaná voda c) komár rodu Anopheles d) ploštice 123) ASLO u zdravého jedince a) Pod 200 124) Použití 10% louhu, u čeho se používá na kultivaci? a) dermatofyt b) kvasinky.. 125) Guillain-Baré syndrom je vzácnou komplikací - mononukleózy a) Listerióza b) Salmonela c) Campylobakter d) Erypisel 126) Co způsobuje erysipel? - Str.pyogenes 127) Inhibitory B-laktamáz. - klavulanát - sulbaktam - tazobaktam 128) Echinococcus granulosus – hostitel - Psovité šelmy - konečný hostitel - Prasata - mezihostitel - Kočky 129) Viry, co se dají izolovat z: - Likvor - Krev - Moč 130) Časným markerem u HBV infekce je: - HBsAg - anti-HBs protilátky - anti-HAV IgM - anti-HBc IgM 131) Jaké onemocnění matky ohrožuje plod - CMV - Rinoviry - Zarděnky - rotaviry 132) Eugenický růst pozorujeme u - Mycobacterium tuberculosis 133) Složení KA - MPA – 5 % - defibrin – beranní krev - MPA – 5 % - defibrin – koňská - MPA – 5 % - defibrin – lidská - MPA – 10 % - defibrin – beranní 134) Molekulární biologické reakce - PCR - Serologické vyšetření - Využívá se pro svou rychlost, specifičnost, senzitivitu 135) Co způsobuje Tinea corporis? - kvasinky - bakterie - dermatofyty 136) Na jakou parazitární nemoc ve světě lidé nejvíce umírají? - toxoplasmosa - malárie 137) Který obor studuje lékařsky významné houby (kvasinky a plísně)? - helmintologie - virologie - mykologie - fungologie 138) Podmínky pro hemokultivaci? - Doprava do laboratoře… - Uvedené stupně - za jak dlouho - množství 139) Imunochromatografie- princip? - reakce antigenu a protilátky, barevně značeno 140) Cytopatický efekt – vybrat správná tvrzení 141) Eugonický růst je typický pro: - mycobakterium tuberculosis - mycobacterium bovis - mycobacterium kansasii - mycobacterium avium 142) Plasmodium - meziprodukt v erytrocytu 143) K druhové identifikaci kvasinek můžeme použít: - biochemické testy (auxanogramy a zymogramy) - krátkou pestrou řadu (HISU) - chromogenní půdy - barvení dle Grama 144) Rutinní sérologickou metodou pro dg. HIV infekce u dárců krve je: - průkaz specifických markerů na CD4 buňkách pomocí flow cytometru - HIV infekce se u dárců krve netestuje - močový imunochromatografický test - kombinovaný test ELISA pro průkaz protilátek proti HIV 1,2 a HIV-1 antigenu p24 145) Vakcinace se provádí pro prevenci: - poliomyelitis - hepatitis B - zarděnek - hepatitis C 146) Morfologická změna buňky způsobená vlivem množícího se viru se nazývá - cytotrofický efekt - cytologický efekt - cytotoxický efekt - cytopatický efekt 147) Vzorek průjmové stolice pro průkaz trofozoitů patogenních střevních prvoků je nutné zpracovat: - do 2 dnů po defekaci - do 2 hodin po defekaci - do 3 dnů po defekaci, pokud je zamražen při -20 °C - čas není důležitý, trofozoity ve stolici přetrvávají 148) Původcem tropické malárie s častým fatálním koncem je/jsou: - plasmodium vivax - plasmodium fatale - plasmodium ovale - plasmodium falciparum 149) Syndrom pseudoapendicitidy vyvolává - Corynebacterium appendicis - Listeria monocytogenes - Yersinia enterocolitica - Corynebacterium pseudotuberculosis 150) Aktinomykóza se léčí: - symptomaticky - ATB - séroterapií - chirurgicky 151) Mykobakterióza je: - infekce způsobená „atypickými“ mykobakteriemi - plicní forma infekce M. bovis - mimoplicní forma infekce způsobené M. tuberculosis - plicní forma infekce způsobené M. tuberculosis 152) Clostridium difficile - je fakultativně anaerobní bakterie - způsobuje enterokolitidy - tvoří enterotoxin a cytotoxin - vyvolává gangrény svalů 153) Rotaviry způsobují těžkou: - kongenitální anomálie u plodu při infekci těhotné ženy - bronchopneumonii u mladistvých - hepatitidu u dospělých - gastroenteritidy u dětí 154) Přenašeči původců malárie jsou: - komáři rodu anopheles - klíšťata rodu Ixodes - komáři rodu Culex - veš šatní 155) Löwenstein – Jensenova půda se používá pro kultivaci: - mycobacterium tuberculosis - corynebacterium diphteriae - rychle rostoucích mykobakterií - aktinomycet a nokardií 156) Původci zánětlivých onemocnění kůže mohou být: - streptococcus pyogenes - candida albicans - staphylococcus aureus - pseudomonas aeruginosa 157) Kde můžeme najít kyselinu teichoovou u G+ bakterií - v pouzdru - v jádře - v ribozomech - v buněčné stěně 158) Mezi metody fyzikální dezinfekce patří: - UV záření - var v přetlakových nádobách - dezinfekce ploch povrchově aktivními sloučeninami - filtrace vzduchu HEPA filtry 159) Stěna Gramnegativních bakterií - obsahuje lipopolysacharid - obsahuje kyselinu teichoovou - je silnější než u Grampozitivních bakterií - obsahuje peptidoglykan 160) Empirická antibiotická terapie: - je terapie cílená - je u všech infekcí stejná - je založena na zkušenostech - spočívá v podání ATB bez znalosti výsledků citlivosti 161) Sterilizace - se provádí pouze u nástrojů z kovu - se provádí např. v přístroji s nucenou cirkulací horkého vzduchu - je souhrn opatření, kterými se v daném prostředí usmrtí všechny životaschopné mikroorganismy - je postup vedoucí ke zničení virů a bakterií, nikoliv hub a prvoků 162) Které druhy bakterií produkují enterotoxin? - bacillus cereus - clostridium botulinum - vibrio cholerae - staphylococcus aureus 163) Serratia marcescens - je významný nozokomiální patogen - patří mezi nefermentující tyčinky - patří mezi enterobakterie - je pro člověka nepatogenní 164) Pro mykoplazmata platí: - dají se prokázat kultivačně na speciálních půdách obohacených koňským sérem a kvasničným extraktem - nemají buněčnou stěnu, a proto na ně nepůsobí betalaktamová antibiotika - u zdravých osob je nelze prokázat - nedají se prokázat kultivačně 165) Mezi predispoziční faktory vzniku invazivní kandidózy patří: - léčba kortikosteroidy - chemoterapie/cytostatika - pobyt na JIP více než 3 dny - neutropenie 166) Vyberte možné původce průjmů: - parvovirus B19 - adenoviry - rotaviry - noroviry 167) Které z uvedených virů mohou být původci meningitid či meningoencefalitid? - rhinoviry - HSV - enteroviry - virus klíšťové encefalitidy 168) Pro sérologické vyšetření v rámci mikrobiologie platí: - je důležité především pro laboratorní diagnostiku obtížně kultivovatelných a vysoce infekčních agens - na jeho základě lze posoudit, zda se jedná o akutní nebo chronickou infekci - je založeno na stanovení nukleové kyseliny - je založeno na stanovení specifických protilátek 169) Ke kultivaci původců tuberkulózy používáme: - agar s dezoxycholátem sodným ve vyšší koncentraci - Middlebrookovou medium tekuté nebo pevné - Löwenstein – Jensen vaječnou půdou - Gramovu půdu s přidaným bílkem 170) Přirozeně sterilní biologický materiál je: - mozkomíšní mok - sputum - krevní sérum - krev 171) Vyberte správná tvrzení: - Sabouraudův agar je základní kultivační půda pro kvasinky a plísně - na půdách pro G- tyčky (MacConkey agar, DC agar) sledujeme využívání laktózy - krevní agar je základní diagnostická půda pro G+ koky - tekuté půdy – bujóny obvykle slouží pro pomnožení mikrobů 172) Anální výtěr pro virologické vyšetření musí být transportován - ve speciálním tekutém transportním médiu - na vatovém tampónu bez média - v Karmali agaru - v dezoxycholátovém transportním médiu 173) Původcem plynaté sněti je: - Bacillus cereus - Bacillus anthracis - Clostridium perfringens - Clostridium tetani 174) Při léčbě tuberkulózy využíváme: - kombinaci 2-4 antituberkulotik - zásadně monoterapii - krátkodobé terapie antituberkulotiky - pouze chirurgický zákrok 175) E. coli - je typickým zástupcem kožní mikroflóry - je nejčastějším původcem komunitních močových infekcí - patří mezi anaerobní G- tyčinky - tvoří 50% střevní mikroflóry 176) Mycobacterium tuberculosis patří mezi: - extracelulární patogeny - pomalu rostoucí mykobakterie - organismy nerostoucí v bezbuněčných médiích - rychle rostoucí mykobakterie 177) Do vývojového cyklu Toxoplasma gondii patří následující stádia: - oocysta - tachyzoit - telozoit - felizoit 178) Entamoeba coli je: - původce zánětů v dutině ústní - původce tropické amébové dyzentérie - původce zánětu rohovky - nepatogenní komenzál v GIT člověka 179) ELISA - funguje na principu reakce antigenu a protilátky - je sérologická metoda k průkazu specifických protilátek - slouží ke zjišťování citlivosti k ATB - je aglutinace na sklíčku 180) Naegleria fowleri je původcem kterého z uvedených onemocnění? - primární amébové endokarditidy - primární amébové meningoencefalitidy - primární amébové pneumonie - primární amébové dyzenterie 181) Vyberte správné tvrzení: - výhodou molekulárně biologických metod je jejich rychlost, specificita, senzitivita - pomocí molekulárně biologických metod prokážeme živé i mrtvé etiolog. agens - mezi molekulárně biologické metody patří průkaz specifických protilátek - mezi molekulárně biologické metody patří např. PCR 182) „O“ antigen je: - povrchový antigen virů a bakterií - vnitřní antigen mikroorganismů obecně - bičíkový antigen prvoků - povrchový antigen bakterií 183) Mycobacterium sp. se kultivuje na: - Loeffierově médiu - Šulově půdě - Löwenstein-Jensenově půdě - krevním agaru 184) Který virus zůstává v latentní formě v nervové tkáni - herpes simplex virus 2 - Epstein – Barr virus - herpes simplex virus 1 - varicella – zoster virus 185) Imunofluorescenční technika používá - stereo mikroskop - mikroskop s UV zářením - mikroskop s fázovým kontrastem - inverzní mikroskop 186) Kterými z uvedených symptomů může být provázena infekce vyvolaná Ascaris lumbricoides - eozinofilie - nechutenství - průjem - kašel 187) HIV může být přenášen - poštípáním hmyzem - kontaminovanými potravinami - krví - spermatem 188) Který hematologický marker bývá vyjádřen u onemocnění způsobených červy? - trombocytopenie - eozinofilie - eozinopenie - trombocytofilie 189) Co ovlivňuje záchyt mikroorganismu z krve? - podávání ATB - transport při chladničkové teplotě - množství odebrané krve - místo odběru 190) Pro chlamydie platí - chlamydiové infekce se léčí betalaktamovými antibiotiky - jedná se o nitrobuněčné parazity - je možné je prokázat kultivací na čokoládovém agaru - přímý průkaz se provádí především pomocí PCR 191) Mycobacterium leprae - nelze kultivovat v bezbuněčných médiích - lze kultivovat na vaječné Löwenstein-Jensenově půdě - lze kultivovat na krevním agaru - lze prokázat mikroskopicky a pomocí PCR 192) Záškrt je způsoben: - corynebacterium diphteriae - corynebacterium aberans - corynebycterium pseudotuberculosis - shigella dysenterie 193) Vyberte správné dvojice: - Mucor sp. – erythrasma - Aspergillus fumigatus – plicní aspergilóza - Malassezia furfur – (pityriasis versicolor) - Candida albicans – hemoragicko-uremický syndrom 194) Mukormycety: - mohou způsobit závažné infekce s vysokou mortalitou u imunokompromitovaných pacientů - jsou kvasinky - jsou hojně zastoupeny v přírodě - jsou velice dobře citlivé k běžně užívaným antimykotikům 195) Jako první jsou v akutní fázi virové infekce produkovány: - IgG - IgD - IgM - IgE 196) Fakultativně anaerobní bakterie rostou: - v prostředí anaerobním i v prostředí s přítomností kyslíku - v prostředí bez kyslíku – kyslík je pro ně toxický - v prostředí s vyšší tenzí inertních plynů - v prostředí s vyšší tenzí H2S 197) Aktinomykóza je obvykle: - potravinami přenášená infekce - infekce přenášená členovci - endogenní infekce - exogenní infekce 198) Vyberte správnou dvojici kombinace ATB/místo zásahu: - penicilin/proteosyntéza - makrolidy/DNA gyráza - cefalosporiny/syntéza buněčné stěny - aminoglykosidy/proteosyntéza 199) Quantiferon TB test: - prokazuje protilátky proti tuberkulóze - není to vhodná metoda k časnému průkazu tuberkulózní reakce - jedná se o průkaz pomocí PCR - prokazuje v periferní krvi přítomnost specifických Th1, které po stimulaci mykobakteriálními Ag produkují interferon gama 200) Mezi obligátní patogeny nepatří: - Corynebacterium diphteriae - Neisseria gonorrhoeae - Klebsiella pneumoniae - Salmonella typhi 201) Viry mohou být izolovány v: - bezbuněčných médiích – MacConkey nebo Endo agar - Sabouraudově bujónu - buněčné kultuře - kuřecím embryu 202) Salkova parenterální vakcína indukuje imunitní odpověď proti: - hepatitidě B - polioviru - hepatitidě A - hepatitidě C 203) Balantidium coli je patogenní: - není patogenní - pro člověka, opice, prasata - pouze pro člověka - pro člověka, opice a psy 204) Kongenitální abnormality plodu mohou vzniknout při onemocnění těhotné ženy: - parvovirem B19 - virem zarděnek - cytomegalovirem - RS virem 205) Virus hepatitidy C - je RNA virus - inaktivovaný se používá pro vakcinaci proti hepatidě C - je virus přenášený krví - je přenášen kontaminovanou vodou 206) Mikroskopické techniky - jsou levné, rychlé a dostupné - lze v mikrobiologii využít pro přímou detekci mikrobů z klin. materiálu - se používají při vyšetřování všech klinických materiálů doručených do mikrobiologické laboratoře - se v mikrobiologii využívají minimálně – pouze na vyžádání klinika 207) Úkolem ATB střediska je: - monitorovat vývoj rezistence bakterií k ATB - syntéza nových antimikrobiálních přípravků - zajistit racionální nakládání s ATB - konzultace ATB léčby s klinickými pracovníky 208) Který biologický materiál může být kontaminován přirozenou mikroflórou? - krevní plasma - stolice - mozkomíšní mok - stěr z kůže 209) Kde všude můžeme přirozeně nalézt mikroorganismy? - na kůži - ve stolici - v dutině nosní - v mozkomíšním moku 210) Nejčastějším původcem mykotického zánětu pochvy (vaginitida) je: - trichomonas vaginalis - trichophyton rubrum - candida albicans - gardenella vaginalis 211) K přenosu HDV potřebuje „pomocníka“ - anti-HBs protilátky - HBsAg - virus hepatitidy D je plně funkční, nepotřebuje „pomocníka“ - anti-HAV IgM 212) Léčba pomocí Tamiflu se provádí u: - parainfluenzy - HSV typ 2 - viru hepatitis B - influenzy 213) Mezi patogenní prvoky zažívacího traktu člověka NEPATŘÍ: - Balantidium coli - Trichomonas vaginalis - Giardia intestinalis - Entamoeba dispar 214) Rotaviry mohou být původci: - artritid - závažných průjmů – zejména u malých dětí - závažných pneumonií - vrozených vývojových vad plod, postihne-li infekce těhotnou ženu 215) Symptomy závažného postižení kongenitální toxoplazmózou mohou být: - intracerebrální kalcifikace - choriorethinitis - hydrocephalus - purulentní konjuktivitida 216) Při suspektní infekci zažívacího traktu provádíme odběr biologického materiálu na bakteriologickou kultivaci následujícím způsobem: - odběr z konečníku speciálním sterilním kartáčkem o průměru 1 cm na tenkém drátě do transportního média - výtěr z konečníku sterilním vatovým tamponem na špejli – vložit do transportního média - odběr části stolice z WC přímo do transportního média - odběr z konečníku speciálně upravenou bakteriologickou kličkou do transportního média 217) Funkcí pouzdra je: - ochrana bakterie před fagocytózou - přijímání živin - pohyb - adherence k povrchovým strukturám 218) Biologický materiál očkovaný na mikrobiologické kultivační médium nazýváme: - očkovanec - okluzor - okulum - inokulum 219) Mezi betalaktamová antibiotika patří: - peniciliny - karbapenemy - aminoglykosidy - cefalosporiny 220) Hlavním zdrojem viru hepatitidy E je v ČR: - mléko a mléčné výrobky - nedostatečně tepelně upravené kuřecí maso - nedostatečně tepelně upravené vepřové maso - kontaminovaná voda 221) Přenašeči původce spavé nemoci: - Phlebotomus - moucha Glossina sp. - komáři rodu Anopheles - krevsající ploštice Tibocolla africana 222) Původcem onemocnění u člověka není: - Neisseria meningitidis - Yersinia pestis - Ixodes ricinus - Mycobacterium avium 223) Vyberte správná tvrzení: - kvasinky jsou citlivé i k některým antibiotikům (např. cefalosporinům) - kvasinková infekce v dutině ústní se často vyskytuje u pacientů HIV/AIDS - lékem volby u slizničních infekcí způsobených kvasinkami rodu Candida je amfotericin B - aspergily jsou primárně rezistentní k flukonazolu 224) Epidemie pravých neštovic se pravidelně opakují po: - každý rok pravidelně v zimě - 5 letech - pravé neštovice již byly eradikovány - každý rok pravidelně na podzim 225) Dezinfekce je: - soubor postupů, které přeruší cestu infekce od zdroje k novému vnímavému jedinci - soubor postupů, které utlumí živé bakterie a viry - soubor postupů, které usmrtí veškerý život v daném materiálu nebo prostředí - soubor postupů, které usmrtí pouze viry v daném materiálu 226) Opistotonus je příznakem: - listeriózy - kampylobakteriózy - tetanu - botulinismu 227) Bakterie patří mezi: - jednobuněčné organismy - mnohobuněčné organismy - prokaryotické organismy - eukaryotické organismy 228) Cord vlákna vidíme při mikroskopickém vyšetření: - Nocardia asteroides - Corynebacterium diphteriae - Mycobacterium tuberculosis - Actinomyces israeli 229) Betahemolytické kolonie streptokoků lze diagnostikovat: - kultivací na krevním agaru - sérotypizací - průkazem stěnového polysacharidu - kultivací na čokoládovém agaru 230) Mezi alimentární infekce přenášené fekálně-orální cestou patří: - kampylobakterióza - dysenterie - salmonelóza - rotavirové infekce 231) Dermatofyty jsou: - původci kožních mykóz - parazitické druhy rodu Trichophyton, Microsporum a Epidermophyton - kožní kvasinky - houby, které se přenášejí kontaktem 232) Vyberte správné tvrzení: - preparáty obarvené metodou dle Grama sledujeme ve fluorescenčním mikroskopu - v elektronovém mikroskopu můžeme pozorovat virové partikule - mikroskopie v temném poli slouží např. k pozorování pohybu mikroorganismů - nativní preparáty sledujeme obvykle imerzním objektivem 233) Výsledek vyšetření citlivosti k antibiotikům pomocí diskového difúzního testu ovlivňuje: - přítomnost rezistentní populace - výška agaru - délka inkubace - hustota inokula 234) Staphylococcus aureus - nemůže obsahovat gen pro tvorbu Panton-Valentine leukocydinu - produkuje enterotoxin a exfoliativní toxin - přežívá i koncentraci 10% NaCl - k léčbě je nejvhodnější penicilin G 235) Mykobakterie: - jsou intracelulární patogeny - k terapii tuberkulózy využíváme kombinaci antituberkulotik: izonazid, rifampicin, erytromycin a chloramfenikol - Mycobacterium tuberculosis komplex zahrnuje: M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. microtii, M. africanum - působí na ně dobře ajatin 236) Kvasinka Candida albicans je běžnou kolonizační mikrobiotou (komenzál) v: - krvi - vaginálním sekretu - stolici - likvoru 237) Hemaglutinin a neuraminidáza jsou součástí: - HIV - viru influenzy - HSV typ 1 i 2 - viru parainfluenzy 238) Mezi bakteriální antigeny prokazované v sérologii patří: - somatický antigen - jaderný antigen - pouzderný antigen - bičíkový antigen 239) Pro Haemophilus influenzae platí: - je součástí mikroflóry nosohltanu - důležitým faktorem virulence je polysacharidové pouzdro - proti invazivním infekcím vyvolaným Haemophilus influenzae typu „d“ je zavedeno očkování - jde o poměrně odolnou, růstově nenáročnou bakterii 240) Do čeledi Enterobacteriaceae patří rody: - Escherichia, Citrobacter, Klebsiella, Yersinia - Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Francisella - Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Hafnia - Escherichia, Citrobacter, Yersinia, Moraxella 241) Rod Aeromonas patří mezi: - G+ anaerobní bakterie - G- anaerobní bakterie - G+ fakultativně anaerobní bakterie - G- fakultativně anaerobní bakterie 242) Staphylococcus aureus - netvoří hyaluronidázu - na krevním agaru tvoří beta hemolýzu - obsahuje protein A - netvoří volnou koagulázu 243) Penicilin-binding proteins jsou: - enzymy - transpeptidázy - betalaktamázy - karbapenemázy 244) Mezi vláknité mikromycety patří: - Stenotrophomonas maltophilia - Saccharomyces cerevisiae - Aspergillus fumigatus - .. 245) Termínem „skupina HACEK (AACEK)“ se označuje: - bakterie, které jsou součástí mikroflóry dutiny ústní a vyvolávají agresivní typ parodontitidy - bakterie, které jsou součástí mikroflóry dutiny ústní a vyvolávají infekční endokarditidu - patří mezi ně Haemophilus (Aggregibacter) aphrophilus, Actinobacillus actinomycetemcommitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens a Kingella kingae - patří mezi ně Haemophilus (Aggregibacter) influenzae, Actinobacillus actinomycetemcommitans, Cardiobacterium hominis a Kingella kingae 246) Která kvasinka je součástí lidské mikrobioty, tvoří klíční hyfy v séru a chlamydospory na kukuřičném/rýžovém agaru: - Candida albicans - Saccharomyces cerevisiae - Cryptococcus neoformans - Candida parapsilosis 247) Syntézu buněčné stěny hub inhibuje: - gentamicin - metronidazol - kaspofungin - ampicilin 248) HBV je často přenášen: - fekálně-orální cestou - vertikálním přenosem z matky na plod - kontaminovanou krví u i.v. narkomanů - sexuálním kontaktem 249) Jak se člověk nakazí tasemnicí Taenia saginata? - pozřením nedostatečně tepelně upraveného hovězího masa - nedostatečně umytou zeleninou - kousnutím členovcem - pozřením kontaminované vody 250) Obvyklá kultivační teplota většiny patogenních bakterií člověka je: - cca 37°C - pokojová teplota - cca 41,5 °C - cca 22 °C 251) Anaerobní bakterie kultivujeme: - v prostředí bez kyslíku - na půdách se záporným redox. potenciálem - v prostředí s 5% CO2 - v běžné atmosféře 252) Grampozitivní bakterie jsou po obarvení - červené – růžové - zelené - modré - černé 253) Mezi viry způsobující gastroenteritidu NEPATŘÍ: - noroviry - Campylobacter - adenoviry - rotaviry 254) Vyberte správné tvrzení: - člověk je definitivním hostitelem Echinococcus granulosus (pes) - hydatidóza je onemocnění způsobené tasemnicí zvanou Echinococcus granulosus - při prasknutí hydatidózní cysty hrozí rozvoj anafylaktického šoku - při prasknutí hydatidózní cysty hrozí vznik generalizované hydatidózy 255) Giemsovo barvení: - slouží k identifikaci spor bakterií - je základní mikrobiologické barvení pro tekuté materiály - se používá v parazitologii - závisí na složení buněčné stěny bakterií 256) Gramnegativní bakterie jsou po obarvení: - červené - bezbarvé - zelené - modré 257) Plazmidy jsou: - přítomny u všech bakteriálních buněk - nezbytné pro přežití mikroorganismu - vždy přítomny pouze v jedné kopii - konjugativní 258) Jako G+ koky vidíme v mikroskopu: - Staphylococcus epidermidis - Staphylococcus aureus - Neisseria meningitidis - Escherichia coli 259) Amniová a alantoidní tekutina kuřecího zárodku se používá k izolaci - cytomegaloviru - salmonely - viru zarděnek - viru chřipky 260) Pomnožený influenza virus může být v buněčné kultuře detekován pomocí: - hemadsorpce - precipitace - cytopatického efektu - hemaglutinace 261) Pro odběr krve na mikrobiologické vyšetření platí: - musí být do laboratoře transportována při 4°C - odebírá se při podezření na septický stav - obvyklé množství odebrané u dospělého člověka činí 1-2 ml venózní krve - odebírá se do speciálních hemokultivačních lahviček 262) Alkalickou peptonovou vodu používáme k: - pomnožení bakterií rodu Shigella - pomnožení bakterií rodu Salmonella - pomnožení Vibrio cholerae - testování využití laktózy 263) Mycobacterium sp. je - G- pohyblivá nesporulující tyčinka - acidorezistentní, pohyblivá, nesporulující tyčinka - acidorezistentní, nepohyblivá. nesporulující tyčinka - G+ nepohyblivá, sporulující tyčinka 264) O hyfomycetě Aspergillus fumigatus platí: - je typický oportunní patogen postihující pacienty s oslabenou imunitou - je citlivá na flukonazol - rozmnožuje se a šíří pomocí kanis - způsobuje především respirační onemocnění 265) Candida albicans může způsobit onemocnění: - scarlatina - soor - vulvovaginitida - sepse 266) Nejčastějším původcem infekcí močových cest je: - E. coli - Streptococcus pyogenes - Corynebacterium diphteriae - Staphylococcus epidermidis 267) Při podezření na malárii: - diagnostikujeme z krevního roztěru, barvíme dle Giemsy - okamžitě provedeme sérologické vyšetření - diagnostikujeme z tlusté kapky, barvíme dle Giemsy - diagnostikujeme mikroskopicky z nativního preparátu 268) Základní mikrobiologická identifikace streptokoků sk. A (Str. pyogenes) se provádí: - CAMP testem - průkazem skupinového polysacharidu C - optochinonovým testem - bacitracinovým testem 269) Mezi lékařsky významné G- nefermentující tyčinky patří: - E. coli - Elizabethkingia meningoseptica - Burkholderia cepacia - Pseudomonas aeruginosa 270) Subakutní sklerotizující panencefalitida, progresivní neurologická nemoc se objevuje po: - onemocnění spalničkami - onemocnění příušnicemi - onemocnění hepatitidou A - onemocnění hepatitidou B 271) V krvi a krevních produktech dárců jsou kontrolovány následující infekce: - hepatitis A - HIV - hepatitis B - syfilis 272) Při infekci Plasmodium falciparum je typická parazitémie: - několik procent parazitovaných leukocytů - několik procent parazitovaných erytrocytů - 0,1-0,2% parazitovaných erytrocytů - více než 80% parazitovaných erytrocytů 273) Vyberte správné tvrzení: - dospělci Trichinella spiralis cizopasí v tenkém střevě různých obratlovců - trichinelóza je onemocnění způsobené škrkavkou psí - infikovat se Trichinella spiralis lze pozřením nedostatečně tepelně upraveného masa - trichinelóza je onemocnění způsobené svalovcem stočeným 274) Principem Elekova testu je: - aglutinace - komplement fixační reakce - ELISA - precipitace 275) Diagnostické barvení dle Ziehl-Neelsena - slouží k barvení spor bakterií - tímto barvením se barví mykobakterie - je tzv. acidorezistentní barvení - spočívá v použití koncentrovaných barviv za horka 276) Časnou protilátkovou odpověď zprostředkovávají imunoglobuliny typu: - IgM - IgE - IgG - IgA 277) Mezi intracelulární patogeny nepatří: - Pseudomonas aeruginosa - Chlamydophila pneumoniae - Legionella pneumophila - Mycoplasma pneumoniae 278) Imunizace živou vakcínou je používána při prevenci: - tuberkulózy - pertusse - diftérie - pneumokokové meningitidy 279) Onychomykóza je: - houbová infekce vousů - houbová infekce nehtů - bakteriální infekce nehtů - houbová infekce vlasů 280) Univerzální půda pro kultivaci hub je: - Sabouraudův agar - Löwensteinova půda - masopeptonový agar - krevní agar 281) Mezi antivirotika NEPATŘÍ: - ribavirin - gentamicin - ganciclovir - azidothymidin 282) Cytomegalovirová infekce je zvláště nebezpečná pro: - předškolní děti - těhotnou ženu - domácí mazlíčky - pacienty po transplantaci 283) Pro kultivaci Trichomonas vaginalis se používá: - lidské sérum - RPM medium - CAT medium - krevní agar 284) Která onemocnění může způsobit Entamoeba histolytica? - průjem - abscesy v různých orgánech (nejčastěji v játrech) - infekce může probíhat asymptomaticky - tonsilitidu 285) Vláknité mikromycety (plísně) - lze je lépe identifikovat na základě biochemických vlastností - identifikujeme je na základě mikro- a makro- morfologie - lze snadno obarvit podle Grama (negativně – růžově) - kultivujeme na Sabouraudově agaru 286) Trofozoity protozoí jsou: - velmi citlivé k trávicím šťavám - vegetativní stádium - spící stadium - velmi odolné k vlivům zevního prostředí 287) Aktinomycéty mohou způsobit: - abdominální infekce - infekce přenášené pohlavním stykem - thorakální infekce - cervikofaciální infekce 288) Syntézu bakteriálních proteinů ovlivní: - linkosamidy - chinolony - aminoglykosisy - makrolidy 289) Neisseria gonorrhoeae - jedná se o velmi choulostivé a kultivačně náročné G- diplokoky - pro potvrzení nákazy je důležitý přímý průkaz kultivací nebo PCR - k nákaze dochází inhalací infekčního aerosolu - imunita je celoživotní, je možné se nakazit jen jednou za život 290) Aktinomycety jsou: - vzácně i mikroaerofilní organismy (zbytek aerobní) - G+ vláknité tyčinky - G- vláknité tyčinky - anaerobní organismy 291) Neisseria gonorrhoeae je morfologicky: - gramnegativní diplokok - grampozitivní diplokok - grampozotivní tyčinka - gramnegativní tyčinka 292) Viry mohou být izolovány z: - krve - moči - nasopharyngeálního sekretu - likvoru 293) Dg. klíšťové meningoencefalitidy se provádí pomocí: - kultivací z ranky po štípnutí klíštětem - průkazu antigenu z moči nemocného - průkazu specifických IgM protilátek ze séra a likvoru nemocného - izolace viru z klíštěte získaného od nemocného 294) Při průkazu plasmodií v tenkém roztěru vidíme: - plasmodia v leukocytech - plasmodia v erytrocytech i volně mezi krvinkami - plasmodia volně mezi erytrocytu - plasmodia v erytrocytech 295) Kolik sérotypů má Haematophilus influenzae? - 6 296) Test klíčních hyf slouží jako průkaz: - candida albicans 297) Vyber amynoglykosidovéantituberkulotikum - rifampicin 298) Varicellazoster způsobuje - pásový opar - planné neštovice - pravé neštovice - genitální opar 299) Léčba viru Herpes simplex - acyklovir - neexistuje léčba - tamiflu - antiretrovirotikum 300) Specifická obrana proti HIV - neexistuje - očkování - hotové protilátky 301) Očkování proti vzteklině vynalezl: - Pasteur - Koch - Jensen 302) Neisseriameningititis - G- diplokok - nález v nasopharyngu (epifytický růst – bez využití hostitele) 303) Peptidoglykan se skládá z: - k. muramové - N-acetylglukosaminu 304) Rozlišovací schopnost světelného mikroskopu je - 200 nm 305) G+ koky jsou : - Staf. aureus - Staf. epidermidis - Moraxella - Neisseria gon. 306) S. aureus produkuje : -koagulázu - hyaluronidázu - penicilinázu - enterotoxin - exfoliatin 307) Endův agar - roste tu G+ - roste tu G- - laktát pozitivní - červené -laktát negativní - bezbarvé 308) Giardia lamblia - odběr z duodena a čerstvé stolice - odběr ze séra - původce epidemických zažívacích infekcí 309) Mezi bakteriostatická antibiotika patří : - penicilin - tetracyklin - amoxicilin 310) Nativní preparát se nejčastěji používá v : - parazitologii 311) Horkovzdušná sterilizace se provádí při : - 110, 40min expozice - 140, 80 min expozice - 160, 60 min expozice při cirkulaci vzduchu - 180, 20 min 312) Jodofory - jsou méně toxické než klasické jodové preparáty - jsou nestabilní - snižují účinek jódu - výborně působí na spóry bakterií 313) Neisseria gonorhoe - se kultivují za zvýšené tenze CO2 (24 - 48h) - citlivá na chlad a transport - původce kapavky - kultivace na obohaceném krevním agaru 314) Při diagnostice malárie : - se užívá tenký roztěr barvený Giemsou - se užívá tlustá kapka barvená Giemsou - se užívá nativní preparaát - se užívá katalázový test 315) Kala - azar je : - jiný název pro svrab - jiný název pro dermatitidu - viscerální leisnmanióza - nic z uvedených 316) Spavou nemoc způsobuje : - plazmodia - trypanozomy - fusciola - stafylokoky 317) Běžným původcem močových infekcí je : - E. Coli - S. Epidermidis 318) K léčbě syfilis se používá: - penicilin - tetracyklin * antituberkukotika - jsou mezi nima spatny * Jake jsou pl v seru u ockovaneho na hepB * Malarie se da poznat z tluste kapky nateru, mikroskopie, usni lalucek, pcr Cancida albicans – kultivuje se 3hodiny při teplotě 37 °C za tvorby hyf vytváří na rýžovém agaru chlamydiospory nejčastěji kultivovaná kvasinka Nocardia – G – anaerobní tyčky Polysacharidové vakcíny proti pneumokokům Desinfekce – je to potřeba předtím balit, další předkroky S. aureus – hyaluronidáza, kataláza 3. skupina barveni dle Grama – krystal. violeť, Lugolův roztok, alkohol, aceton, safranin, karbolfuchsin beta laktamova antibiotika – penicilini, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy diagnostika akutni malarie – tlustá kapka, nátěr puvodce chagasovy nemoci – trypanosoma brucei endova puda – růžová, latóza. G-, enterobakt. a. lumbricoides – škrkavka dětská tsst spusobuje – Staf. aureus na mykobakterie nepusobi - ajatin, MRSA se da lecit – vankomycin, teikoplanin virulence N.meningitidis - polysacharidové pouzdro, lipopolysacharid,IgA proteáza urceni volne plazmakoagulazy – St. aureus, koagulace plasmy pozorovani v temnem poli – živé neobarvené preparáty, diagnostika lues, treponem aentamoeba histolitica – měňavka úplavičná, tlusté střevo, průjmy, tyndalizace – vlhká sterilizace, do 60°C, 3x30´ 5. skupina - MRSA – léčíme vankomicinem a teicoplanin -gonokoky -co ničí spolehlivě mykobakterie – NE ajatin, ANO formaldehyd, ANO lyzol.... -co se může použít k dezinfekci kůže po vpichu jako neředěný roztok? možnosti: a)jodonal B(ne),b)jodisol(ano), c)famosept(ne), d)...?(ne) -Kontrola účinnosti dezinfekce autoklávu proti Bacillus stearothermophilus – kolik dni se kultivuje? možnosti 1, 7, 10, 15 /nevim) -co to je Ascaris lumbricoides – škrkavka dětská -Moraxella catarrhalis – normálně se vyskytuje v nazopharyngu, G-, ... -co se barví Ziehel-Neelsonovou metodou – mykobakt., aktinomycety, bakt. spory, askospory kvasinek -Dezoxycholát-cirátový agar – obsahuje laktózu, rostou tam G-, -hemokultrury se jak dlouho kultivují? – 7 dní - když v mikroskopickém preparátu likvoru vidíme G-koky a polymorfonukleázy,jde o:? Neisseria meningitis -nález 106 bakteriurie – znamená infekci, nutná léčba -čím je nejvíce dána patogenita Neisseria meningitidis? polysacharidový obal -minimální inhibiční koncentrace – nejnižší koncentrace schopná zastavit růst mikroba 1)Čím se léčí MRSA?vancomycin,teicoplanin 2)co je Ascaris lumbricoides?škrkavka dětská 3)když v mikroskopickém preparátu likvoru vidíme G-koky a polymorfonukleázy,jde o: a)neisseria meningitidis(ano), b)neisseria gonorhoeae(ne),c)streptokoky(ne),d)...?(ne) 4)co používáme na desinfekci před vpichem?a)jodonal B(ne),b)jodisol(ano), c)famosept(ne), d)...?(ne) 5)hemokultura je negativní za -7 dní 6)moraxella:a)G+(ne),b)G-(ano),c)produkuje beta-laktamázu(ano),d)fyziologicky v nasofaryngu(ano) 7)minimální baktericidní koncentrace:usmrtí všechny bakterie a po vyočkování na půdu už nenarostou 8)bakteriurie 10 na šestou:a)normální(ne),b)suspektní(ne),c)infekce-nasadíme léčbu(ano),d)...? 9)Co zabírá na gonokoka:a)penicilin(ano),b)chloramfenikol(ano),c)tetracyklin(ano),d)žádná odpověď správná(ne) 10)patogenita u meningokoka:a)polysacharidový obal(ano),b)protein fimbrií(ne),c)lipopolysacharid(ano),d)IgA-proteáza(ano) 11)metodou podle Ziehla-Neelsena se barví: a)riketsie(ne), b)viry(ne), c)mykobakterie(ano), d)...?(ne) 12)za jak dlouho se kontroluje sterilita autoklávů při použití suspenze bacillus stearothermophilus jako bioindikátoru? po 10 dnech. A to je všechno,přátelé J. 1)penicilin:a)bakteriostatický b)bakteriocidní c)málo toxický d)hodně toxický pro člověka 2)persteril:a)ničí vajíčka parazitů b)je stabilní c)ničí viry d)ničí mykobakterie 3)původce blenorhoea neonatorum: neisseria gonnorhoae... 4)po jaké době máme jistotu,že je hemokultura negativní: po 7 dnech 5)Saubouraudův agar:a) obsahuje maltózu b)rostou na něm kvasinky a plísně ... ... 6)mezi G+ koky patří:a)stafylokok b)streptokok c)E.Coli(ne) d)moxarella(ne) 7)Čím se léčí MRSY:a)vankomycin b)teicoplanin c)methicilin d)oxacilin 8)tlustá kapka: a)treponema b)malárie c)v kombinaci s flotací d)můžeme vidět vajíčka parazitů 9)běžná mikroflóra mandlí?...? 10)otázka na odběr nějakého biologického materiálu...tak snad vám to trochu pomůže.J. 1. Která ATB patří mezi beta-laktamová: a) penicilin b) polypeptidy c) … d) … 2. Blennorrhoea neonatorum: a) postihuje mozek b) oko c) kape se ophtalmoseptonex d) neisseria gonnorhoae 3. Který dezinfekční pdek nepůsobí na mykobakterie: a) persteril b) formaldehyd c) ajatin d) lyzol 4. Syndrom tox. šoku: a) průjem b) hypotenze c) difúzní erytém d) nepoškozuje játra a ledviny 5. Co způsobuje patogenitu neisseria meningitidis: a) hyalurinidáza b) polysacharidový obal c) lipopolysacharid d) IgA proteáza 6. Ascaris lumbricoides: a) tasemnice b) roup c) škrkavka d) … Asi 2. skupina: Co způsobuje Chargasovu nemoc: a) trypanosoma crusi b) leishmania c) plasmodium malarie d) … 7. Volná plazmakoaguláza: a) na sklíčku b) ve zkumavce c) odečítá se po 48 hod d) nic není dobře 8. Endův agar: a) glycerol, bílek, škrob b) Shiffovo reagens a laktóza c) je to selektivně diagnostická půda a rostou na ní G- d) nerostou na ní G+ 9. Gramovo barvení … jak rozliší bb.: a) cytoplazmatická membr. b) buněčná stěna – jen …??? c) … d) … 10. Malárie: a) vždy se provádí i virologické vyšetření b) urologie jen když diagnóza není jasná c) epidemiologické průzkumy d) … 11. Entamoeba histolytica: a) způsobuje krvavé průjmy s hlenem b) pouze vyšetření stolice c) patří mezi protozoa d) vyšetření…. 12. Co se pozoruje v temném poli: a) bakterie anaerobní b) stafylokoky c) syfilis d) mykobakterie 13. Tyndalizace: a) ke stabilizaci… b) 56 – 58 °C c) sterilizace varem při 180 °C d) membránové filtry 14. Které organizmy způsobují kožní hnisavé záněty: a) staphylococcus aureus b) streptococcus pyogenes c) pseudomonas d) candida albicans 15. Léčení MRSA: a) vancomycin b) teicoplanin c) … d) … * antituberkukotika - jsou mezi nima spatny * Jake jsou pl v seru u ockovaneho na hepB * Malarie se da poznat z tluste kapky nateru, mikroskopie, usni lalucek, pcr Cancida albicans – kultivuje se 3hodiny při teplotě 37 °C za tvorby hyf vytváří na rýžovém agaru chlamydiospory nejčastěji kultivovaná kvasinka Nocardia – G – anaerobní tyčky Polysacharidové vakcíny proti pneumokokům Desinfekce – je to potřeba předtím balit, další předkroky S. aureus – hyaluronidáza, kataláza