SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM

automobily SDH

Každoroční akce

  1. Hasičský ples
  2. Čarodějnice
  3. Soutěž, řazená do náchodské primátorské ligy
  4. Stánkový prodej na MFF ČK
  5. Valná hromada

Výjezdy

Místo události: okres Náchod - Stolín x Červená Hora, silnice 3049

Datum a čas ohlášení: 05.02.2018 19:40

Typ zásahu: Dopravní nehoda - Zranění

Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)

Popis zásahu: Jednotky vyjely dopravní nehodu jednoho osobního automobilu se zraněnou osobou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se vozidlo nachází mimo komunikaci na střeše. Osoba byla vytažená z vozidla již před příjezdem jednotek. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc a vozidlo zabezpečili proti požáru a úniku provozních kapalin. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Koubovka

Datum a čas ohlášení: 16.01.2018 03:41

Typ zásahu: Záchrana osob - AED

Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město) /

Popis zásahu: Hasiči byli přivoláni k resuscitaci pacienta za pomoci automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Spolupráce s ZZS Náchod, Městská Policie Červený Kostelec.

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Náchodská

Datum a čas ohlášení: 15.01.2018 04:07

Typ zásahu: Technická pomoc - destrukce objektu

Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)

Popis zásahu: ZDROJ: HZS KHk V rodinném domě v Červeném Kostelci se propadl strop sklepa Při události nedošlo ke zranění. Bezpečnost objektu musí posoudit statik. Profesionální hasiči z Náchoda a dobrovolní hasiči z Červeného Kostelce vyjeli na žádost Červenokostelecké městské policie do Náchodské ulice. Oznámení přijalo krajské operační a informační středisko v 04:04 hod. V rodinném domě se v jedné obytné místnosti propadla podlaha z přízemí do sklepa. V té době se v domě nacházela jedna osoba, která vyvázla bez zranění. Po provedení průzkumu bylo zjištěno, že se podlaha propadla nejspíše kvůli prorezlé traverze ve stropní konstrukci. Žádné další praskliny v nosných zdech hasiči neobjevili. Z preventivních důvodů ovšem zakázal velitel zásahu vstup do objektu, a to dokud o bezpečnosti budovy nerozhodne statik. Z venku nejevil dům žádní známky destrukce, jedná se o starší cihlový objekt. Jednotka předala místo městským policistům a po téměř dvou hodinách se vrátila na stanici. Spolupráce s HZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policii ČR.

Místo události: okres Náchod - Lhota za Červeným Kostelcem, ul. Devět křížů

Datum a čas ohlášení: 04.01.2018 16:29

Typ zásahu: Technická pomoc - Odstranění stromů

Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město)

Popis zásahu: Jednotka vyjela na spadlý strom přes komunikaci. Strom se nacházel na cestě směrem na Vízmburk. Hasiči za pomoci motorové pily strom rozřezali. Spolupráce s Městskou policií Červený Kostelec.

Místo události: okres Náchod - Lhota za Červeným Kostelcem, ul. Devět křížů

Datum a čas ohlášení: 04.01.2018 03:24

Typ zásahu: Technická pomoc - Odstranění stromů

Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)

Popis zásahu: Jednotky vyjely na spadlý strom přes komunikaci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jeden strom je přes půlku komunikace a druhý strom je nebezpečně nakloněn nad komunikací. za pomoci motorové pily stromy rozřezali a poté komunikaci uklidili. Spolupráce s HZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policií ČR.

Úvodní strana - Hasičský záchranný sbor České republiky. Úvodní strana - Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. Copyright © 2018 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, všechna práva vyhrazena [cit. 25.04.2018]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/

Žádosti o pomoc

Pokud potřebujete pokácet strom či odstranit nebezpečný hmyz, neváhejte nás kontaktovat: