O nás

PB nadace existuje již od roku 2010. Posláním této nadace je informovat širší veřejnost o dopadech globálního oteplování nejen na lední medvědy a jejich domov. Nadace hledá řešení prostřednictvím vzdělávání a efektivního sdělování vědeckých informací o ledních mědvědech a jejich ochraně, podporováním projektů k prevenci nechtěných setkání mezi medvědy a lidmi a monitorováním populace ledních medvědů. Zároveň usiluje o budování rozamnité globální komunity.

Lední medvědi

Ztráta ledu v důsledku klimatické změny je pro lední medvědy tou největší hrozbou. Lední medvědi jsou na mořském ledu závislí, jedná se o jejich místo lovu, odpočinku a chovu. Vzhledem k tajícím ledovcům jsou medvědi nuceni trávit čím dál tím více času na pevnině, což může zapříčinit jejich podvyživení, občas i hladovění. Jelikož jsou lední medvědi déle na pevnině, přichází také do konfliktů k lidmi. Tento nechtěný kontakt často nekončí dobře, ať už pro medvěda či člověka. Některé arktické oblasti si své lední medvědy monitorují, avšak i přesto na některých místech stále dochází k nelegálnímu lovu ledních medvědů.

Jak podporujeme:

Granty

Nadační příspěvky ve formě grantu poskytujeme osobám, které:

  1. Vykonávají či podporují činnost spojenou s ochranou ledních medvědů a životního prostředí
  2. Splnily podmínky výběrového řízení
Aktuální podmínky výberového řízení budou včas zveřejněny.
Stipendia

Jednorázový či pravidelný příjem

Stipendium je poskytováno těm osobám, které:

  1. Vykonávají či podporují činnost spojenou s ochranou ledních medvědů a životního prostředí / K dokončení schváleného projektu
  2. Splnily podmínky výběrového řízení
Aktuální podmínky výberového řízení budou včas zveřejněny.
Příspěvky na nadační akce

Nadace může poskytovat nadační příspěvky na akce pořádané nebo spolupořádané Nadací ČLF v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem, zejména pak v souvislosti s jejich organizačním či programovým zajištěním.

Náš tým

Josef

Josef Novák

Ředitel

e-mail: ceo@pbf.com

Petr

Petr Koukal

Koordinátor vzdělávání

e-mail: vzdelavani@pbf.com

Zuzana

Zuzana Malá

Příprava grantů

e-mail: grant@pbf.com

Anna

Anna Zelená

PR & komunikace

e-mail: pr@pbf.com