fox

Nadace zajišťuje finanční zdroje nejen na podporu vlastní činnosti, kampaní a projektů, ale také k podpoře aktivit, kampaní a projektů jiných neziskových organizací působících v přímé i nepřímé ochraně zvířat.

O nás

Naše nadace zajišťuje všechny potřebné prostředky pro týraná zvířata. První co pro ně děláme je místo, kde se mohou uzdravit ať už fyzicky nebo psychicky.

Dostanou veškerou péči od zdravotní péče po kvalitní stravu. Veškeré finance jsou rozděleny mezi zvířata na jejich péči. Některá jsou v opravdu špatném stavu a je tedy potřeba velkých nákladných operací a dlouhého pobytu u nás.

Předání novým majitelům

Po uzdravení se snažíme co nejdříve zvíře začlenit zpět do rodiny, zoo atd. Je velmi duležité aby se zvíře vrátilo co nejdříve do běžného života.

Výběr kam zvíře dál poputuje není jednoduchý. Musíme zohlednit to, že zvíře má zasebou trauma a ne každé je vhodné třeba do rodiny s dětmi atd. Lidé nejdříve jezdí k nám aby se zvíře seznámilo a my se ujistili, že poputuje do správných rukou