Logo UHK Logo IS STAG

Úvodní stránka IS STAG

Můj rozvrh - bude tabulka
Seznam studentů - chci mít přehled studentů na konkrétním cvičení TNPW1
Vizualizace studia - chci mít číslovaný seznam (semestry), ve kterém chci jednotlivé předměty rozdělené na povinné a nepovinné
Zkratky předmětů - slovník se zkratkami a významy předmětů
Stížnosti - formulář