FIM UHK Telegraf

Konference eLearning 2015 popatnácté

Příznivci netradičních forem vzdělávání se sešli v druhém listopadovém týdnu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) na 16. ročníku konference s mezinárodní účastí eLearning 2015.

Celý článek

Veletrh Gaudeamus Brno 2015

Ve dnech 3.-6.11.2015 se konal na brněnském výstavišti další ročník veletrhu vzdělávání - Gaudeamus 2015.

Celý článek

Hodně záleží, jak se vědec ke své práci staví

Jedním z oceněných studentů na společenském večeru Univerzity Hradec Králové pořádaném k uctění Dne boje za svobodu a demokracii byl i student doktorského studijního oboru Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky a managementu UHK Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D.

Celý článek