Jiří Haviger photo Jiri Haviger

Výuka / Teaching Odborné zájmy / Proffesional interests Účast na grantech, publikace / Grants, publications Osobní zájmy / Privat interests
UMAT / Introduction to Maths
ZMAT1 / Mathematics 1
ZMAT2 / Mathematics 2
DIMA / Discreet Mathematics
VI1 / Computing inteligence 1
ALGDS / Algorithms
Lineární algebra / Linear Algebra
Teorie grafů / Graph theory
Evoluční algoritmy / Evolution Algorithm
GAČR - AquinPro
GAČR - Implicitní teorie normality (dotazník)
FRVŠ - UMAT
FRVŠ - VI1
rodina / family
cestování / traveling
fotografování / photos

Important informations:

e-mail jiri.haviger @ uhk.cz
office adress Hradecká 1227, room 325
office phone number +493 33 22 83
consultation in my site at www.uhk.cz

Brief CV
born in Hradec Kralove, Czech Republic, 1972
graduated of Math and Physics faculty, Charles University, Prague, 1999
math and informatics teacher on secondary level schools 1999-2003
lector on FIM UHK since 2003

Language skills
czech perfect, english and russian partly

Family
wife- Jana M Havigerova, psychologist, personal web
childern Katerina/8 year/, Rudolf /5 year/, Eduard /1 year/