Josef Hynek


Kontakt

CV

Publikace

Výuka

 

Děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové


Tel: +420 493 332 201

E-mail: Josef.Hynek@uhk.cz

Poštovní adresa:

Josef.Hynek@uhk.cz

© 2. 10.2019