doc. RNDr. Petra Poulová
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu

Proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky


Docentka katedry informatiky a kvantitativních metod

Budova: J, Hradecká ul. 1249, Hradec Králové
Číslo dveří: 125, přízemí vpravo

Telefon: +420 49 5062 205  E-mail adresa: Petra.Poulova@uhk.cz

Zaoblený obdélník: VýukaZaoblený obdélník: OLIVAZaoblený obdélník: Osobní