PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.

Profil

PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. po univerzitních a postgraduálních studiích na Filozofické fakulté Masarykovy univerzity v Brně pracuje od roku 1992 jako odborná asistentka na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Ve svých přednáškách se věnuje zejména psychologii osobnosti, interpersonálnl komunikaci, asertivitě a psychohygieně.

V roce 2010 na mezinárodní konferenci ICETA ve Slovenské republice byl oceněn elektronický portál První kroky na FIM hlavní cenou předsedkyně poroty. Portál je určen nastupujícím studentům na FIM UHK.

V letech 2000 – 2010: zahraniční stáže (na vlastní náklady) na odděleních klinické psychologie na univerzitách v Novém Mexiku, Sydney, Vancouveru, Aucklandu na Novém Zélandu a v Rishikeshi v Indii.

V letech 2011 – 2020 odborné přednášky a vědecké články na mezinárodních vědeckých konferencích v Paříži, Madridu, Portu, Dubrovníku, Londýně, v Litvě, na řeckém Zakynthosu, Krétě a Rhodosu, v čínském Wuhanu a Hong Kongu, ve španělské Seville a Valencii.

Velmi úzce odborně spolupracuje se Studijní a vědeckou knihovnou a Prvním soukromým jazykovým gymnáziem v Hradci Králové .

Pravidelně vede kurzy asertivity, jógy a psychorelaxace pro veřejnost.

Ve svém teoretickém úsilí se věnuje především problematice civilizačního stresu, kvalitě života a hodnotovému systému současné generace.

Kontakt a informace

Na webu UHK: https://www.uhk.cz/cs/osoba/6017/vera-strnadova


Zadání úkolů

Úkoly jsou zadávány průběžně v seminářích.