doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.

tel. KTVS 49333 1452; 777 094 275

kontakt e-mail dana.fialova@uhk.cz

 

Konzultační hodiny dostupné na webu UHK

Přítomnost na konzultacích oznamte den předem do 17 hod.