Úvodní strana

Zabezpečuje předměty:

Vzdělání

Zaměření v oboru

  • pedagogická práce v kontextu života celé rodiny
  • minoritní a rizikové skupiny ve společnosti
  • romské rodiny a komunity

Absolvované dlouhodobější kurzy CŽV a výcviky

Praxe

2008 – doposud OS Salinger, individuální práce v přirozeném prostředí pedagog volného času
2008 – doposud OS Salinger, ÚP HK projekt „Jak hledat práci“ odborný garant projektu
2007 – 2008 OS Salinger, management v sociálních službách zástupce vedoucího, vedoucí projektů
2006 „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královehradec­kého kraje“ lektor
2005 – 2007 OS Salinger, přímá práce s uživateli sociálních služeb kontaktní pracovník, realizátor motivačních bloků
2000 Nadace INFOROMA terénní výzkumy romských osad

Řešitel výzkumného záměru

Spoluřešitel

Publikační činnost

  • 2007 – Závěrečná konference k projektu Kompetence metodiků sociální prevence a sociálních kurátorů – příspěvek k projektu „Zkusit to spolu“
  • Truhlářová, Z., Smutek, M. (eds.) Riziková mládež v současné společnosti : sborník příspěvků… , Spolupráce s romskou rodinou v kontextu práce komunitního centra, str. 203–210, Hradec Králové 2006, Gaudeamus, ISBN: 80–7041–044–2

Zájmy

  • Systemická terapie
  • Turistika