PhDr. Ivan Růžička, PhD

https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Ruzicka2

 

Popis: DSC_0086

tel. 493331455

e-mail: ivan.ruzicka@uhk.cz

KONZULTAČNÍ HODINY  LS 2019/20 (KTVS):

st 10 – 10:45              čt 13 – 13:45     

 

Z kapacitních důvodů doporučuji si konzultaci domluvit předem e-mailem.

Ve ZK období KH pouze v předem domluveném termínu.

 

OSOBNÍ INFORMACE

Narozen v r. 1967 v Hradci Králové. Vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové obor učitelství 5.-12.roč., specializace tělesná výchova – pedagogika.

Praxe v oblasti pedagogická práce na všech stupních škol (MŠ, ZŠ, SŠ).

Odborný asistent na KTVS PdF UHK od r. 1995 s odborným zaměřením na oblast sportů a pobytu v přírodě, tradičních a atypických sportovních her a teorie TVS.

Od r. 2000 postgraduální studium Ph.D. na FTVŠ UK Bratislava (SR) v oboru sportovní kinantropologie. V r. 2002 vykonána státní disertační zkouška PhD, v roce 2007 úspěšně obhájena disertační práce na téma „Kinematické ukazatele techniky sjezdových oblouků na klasických a carvingových lyžích“ – získána vědecko-akademická hodnost Ph.D.

Počátkem r. 2009 úspěšně ukončeno rigorózní řízení na Univerzitě Karlově v Praze a získání titulu PhDr.

Lektorská činnost v oblasti TVS a pohybové rekreace pro subjekty na území celé ČR věnujících se vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ a výchovných pracovníků.

Člen výkonné redakce odborného internetového časopisu z oblasti aplikovaného výzkumu v pedagogice EMPÍRIE ISSN 1804-5715 od r. 2009 (v současnosti činnost časopisu pozastavena).

Od r. 2002 úzká lektorská spolupráce s OMT Group - předním českým subjektem v oblasti vzdělávání kolektivů s využitím outdoorové metodiky (propojení pedagogicko psychologických poznatků s modelovými situacemi pobytu, pohybu a sportu v přírodě) pro rozvoj psychosociálních dovedností a vědomostí s tématikou: sociální komunikace, asertivita, řešení konfliktních situací, týmová práce, leadership, time management, určování osobních hranic, zdravý životní styl, osobnostní diagnostika aj.

V r. 2010 -11 spolupráce na projektech Asociace firemních sportů (Hradubické sportovní firemní hry, České sportovní firemní hry)

Člen širšího vedení státem registrované křesťanské církve

Křesťanské společenství Mozaika H. Královéwww.mozaika.hk a https://www.facebook.com/MozaikaWorship/?fref=ts  

 

Hudební ukázky:

https://www.youtube.com/results?search_query=mozaika+worship+-+awakening+europe+prague+2017

https://www.youtube.com/channel/UCFaMomRYqE4ujjacdWtop7w

https://www.youtube.com/watch?v=lumED6Gzmpw&feature=youtu.be

            Jste zváni na nedělní shromáždění: 16h AULA UHK budova A.

Ženatý od r. 1991, otec dvou synů a jedné dcery.

Popis: Ivan - OB1 

Praktická specializace: kurzovní výuka – sjezdové a běžecké lyžování, cykloturistický kurz; semestrální výuka – atypické a tradiční sportovní hry, pálkovací hry, vybrané outdoorové aktivity vhodné pro školní TV.

https://kurzy.uhk.cz/course/view.php?id=1352

Přednášková činnost: Kinantropologie, Zájmové pohybové aktivity, Historie TK, didaktika TV, psychologie a sociologie sportu.

Vědecká a publikační zaměření oboru: Sledování procesu a vlivu pohybu na děti a mládež s diabetes mellitus a vývoj energetického krytí pohybových aktivit pomocí pelet s řízeným uvolňováním glukózy (spolupráce s FN HK); Teorie a metodika sjezdového lyžování (se zvláštním zaměřením na oblast videoanalýzy a aspektů motorického učení v lyžování);  Sledování indikátorů ovlivňující vztah dětí a mládeže k pohybu; Sportovní příprava dětí a mládeže v orientačním běhu; Fyziologická sledování zatížení v outdoorových pohybových aktivitách nevidomých - windsurfing; Sledování preferencí v oblasti pohybového režimu dětí a mládeže; Teorie a metodika windsurfingu; Vzdělávací programy pro outdoorovou metodiku aj. (blíže v odkazu PUBLIKACE)

Projektová činnost: Projekt ESF „Inovace studijních oborů na PdF UHK“, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 - člen realizačního týmu (2012-2015)

Projekt ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0004  Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami“ - člen realizačního týmu (2012-2015)

http://kurzy.uhk.cz/my/

Projekt FRVŠ MŠMT ČR č. 1127/2011 F5/9 – „Tvorba intermediální podpory výuky sjezdového lyžování“, spoluřešitel (2011).

Řešitel Interní grantové soutěže (IGS PdF UHK) v r. 2015 a 2016.

 

Aplikace oborová: Lektorská činnost v oblasti andragogiky – vzdělávání firemních kolektivů a rozvoje manažerských dovedností s využitím outdoorové metodiky, Člen organizačního týmu Mistrovství světa juniorů v OB – Hradec Králové, červenec 2013 (kompetence za klíčový úsek), Člen organizačního výboru konference Optimální působení tělesné zátěže – KTVS PdF UHK, Spolupráce při zajišťování podpory studentů se specifickými potřebami na UHK - poradenská a organizační činnost při středisku Augustin (tutor, spolupracovník), Působení ve výkonné redakci e-časopisu Empíria (PdF UHK). Organizační činnost v rámci sportovního klubu orientačního běhu OK99 Hradec Králové, Aktivní sportovní činnost a přední umístění v rámci krajského i republikového žebříčku Českého svazu orientačních sportů

 

Publikační a veřejná činnost mimooborová: Přednášková a workshopová práce v oblasti tvorby písňových textů; Kompozice a aranžování skladeb a tvorba současných českých textů;  Tvorba autorizovaných písňových textů zahraničních zdrojů (člen Angel Mountain Translation team – www.angelmountain.net); Tvůrčí práce v divadelních formách pro děti a mládež (Hudební divadlo dětem - www.divadlodetem.cz).

Výkonnostní sport: orientační běh – královéhradecký oddíl OK 99 (www.ok99.cz).

 

Popis: P1060551  Popis: Nový obrázek        

Navštivte také web stránky:

 http://www.mozaika.hk

https://www.facebook.com/MozaikaWorship/?fref=ts

www.omt.cz

www.ok99.cz

www.divadlodetem.cz

 

http://lyzovanideti.webnode.cz

http://kurzy.uhk.cz/course/view.php?id=32

 

 

 

ÚČAST NA EVROPSKÉ OUTDOOROVÉ SOUTĚŽI

…je to sice už „dávno“, ale zážitky stále zůstávají…“

 

Viano Family Challenge 2006

 

Co je to „outdoor“ není asi třeba dlouho vysvětlovat, zvlášť v době, kdy toto slovo a jeho obsah zažívají takovou veřejnou popularitu.

Evropská soutěž rodin Viano Family Challenge 2006 pořádaná firmou Mercedes-benz v termínu 24.-27.8.06 byla přeci jen trochu jiná. Široká škála atraktivních sportovních aktivit v přírodě, mimořádné prostředí německých Alp poblíž městečka Obersdorf (skoky na lyžích), precizní organizace a společenský lesk, účast mezinárodních týmů, tedy 4 -5ti členných rodin s dětmi v rozmezí cca 8-13let, které "bojovaly" o prvenství v populární "Camel trophy" pro rodiny. Ale daleko víc šlo o nevšední zážitky, touhu zkusit něco nového, překonat překážky a seznámit se s lidmi naladěnými na stejnou vlnu…

Jak to celé začalo? V jarních měsících tohoto roku jsme se dozvěděli o možnosti přihlásit se do této akce prostřednictvím časopisu Koktejl. Poslední den školního roku jsme se k našemu údivu i následnému nadšení telefonicky dozvěděli, že naše rodina byla jako jediná z ČR vybrána k účasti na akci. A tak se stalo, že jsme 24.8. po noční cestě autem do Prahy (kluky jsme budili v 02,00h!) a dlouhém čekání na Ruzyni  vzlétli vrtulovým letadlem ČSA směr Stuttgart. Starší syn Karel letěl prvně, „vrtulák“ byl pro něj překvapení - stejně jako pro nás ostatní. Nevěděli jsme, že se ještě něčím takovým létá... J

Let OK by OK. Před letištěm ve Stuttgartu se nám dostalo perfektního přivítání, převzetí automobilu modelu Viano Mercedes (úplně nová stříbrná dodávka s 3l motorem, automatickou převodovkou a možnostmi interiérových variací ideálními pro cestování rodin přírodou). Bezvadný itinerář trasy do 209 km vzdáleného hotelu v horské oblasti jižního Německa, prvotřídní jízdní vlastnosti vozu, maximální pohodlí, výborná nálada členů rodiny a velké očekávání nevšedního dobrodružství bylo promíseno s obavami, zda to vlastně všechno se ctí zvládneme…

A pak už přivítání na hotelu, extra bydleni, aquapark, odpoledne fasování výstroje – kvalitní outdoorové oblečení, spacáky, batohy. Večer proběhl samozřejmě úvodní ceremoniál: představeni 25 rodin z celé Evropy – Itálie, Německa, Rakouska, Francie, Španělska, Belgie, Nizozemí, Švýcarska, Dánska a nás z Ceské republiky, která byla na tuto akci pozvána poprvé a historicky zatím jako jediná z bývalého východního bloku. Proběhlo oznámení programu následujících dnů a k tomu vybraných evropských jídel dle národností přítomných rodin. Stoly plné švýcarských sýrů, rakouských specialit, bavorských klobásek i vdolečků, italských těstovin a francouzských desertů vám vehnaly sliny do pusy…Jen za českou národní kuchyni byla vydávána tzv. Pražská šunka hnědošedé barvy zabudovaná v chlebu, se kterou jsme se u nás nikde nesetkali… L

Další 2 dny už byly ve znamení skvělých akcí v překrásných lokalitách Alp v úžasném fotogenickém počasí, perfektní atmosféra, lidé, technické zajištění. Takže co že nás to vlastně „potkalo“? Úvodní canoeing (pádlování celých posádek přes malebné alpské jezero – 2,6km), 6ti hodinový trekking se zastávkami na úkolových stanovištích, dále trasa horskými soutěskami autem, večerní dětská aktivita a pak noc v horském údolí - děti v indiánském „teepee“, rodiče přímo ve Vianu s pohodlnou lůžkovou úpravou. Ještě, že jsme byli vybaveni kvalitní výstrojí a výzbrojí – k ránu bylo pouhých 5st.Celsia. Ráno už nás čekala soutěž graffiti (malování barvami na velká plátna), po přesunu do mimořádné přírodní lokality následoval canyoing: sestup fantastickou soutěskou se 6ti stupňovou vodou, kde se prokázala osobní odvaha a síla týmového povzbuzování: 4-5m skoky do průzračných tůní, vysoký lanový traverz  a nakonec s pomocí kladky rychlá lanová skluzavka přímo nad soutěskou. Po obědě venku uprostřed alpského údolí následovala soutěž s GPS - navigací při hledání bodů při volném pohybu v přírodě, climbing neboli skálolezení - 7 obtížností pro výkony dětí a rodičů v cvičné skalní stěně. Všechny úkoly jsme si užili a postupně sbírali jeden barevný míček za druhým v rostoucí naději na slušné umístění…

Na klíčových místech občerstvení, štáby německé TV pro národní kanál a Eurosport, rozhovory, focení, ale také trochu času pro povídaní s ostatními rodinami.

Poslední večer závěrečný ceremoniál s rautem, tedy předávání cen: 1) cena týmové soudržnosti a podpory Team Spirit (hlasy si udělovaly rodiny vzájemně), 2) hlavni cena za celkový „sportovní“ výkon - vítězné družstvo kromě plakety a medailí získalo hodinový let vrtulníkem nad Alpami.

A jak to tedy dopadlo? V soutěži Team Spirit jsme byli vyhlášeni spolu s dalšími 2mi rodinami na vítězné příčce, a nadto jsme měli to štěstí v průběhu všeho toho nádherného úsilí získat v celkovém součtu všech soutěží o 1 balónek víc než ostatní "soupeři" - a obsadili tak 1.místo Viano Family Challenge 2006. No, a tak jsme se moc těšili na vyhlídkový let!

...ráno jsme po 2h čekaní na lepší počasí vzlétli mezi fantastické štíty hor a skrz hluboká údolí, viděli Obersdorf a jeho mimořádné okolí z ptačí perspektivy a mohli tak dosyta vychutnat ovoce vítězství.

Nejúžasnější na celém podniku ale byla ta atmosféra všech těch výjimečných dní, přátelskost lidi, profesionalita zajištění všech aktivit, jejich výběr, celková organizace Viano Family Challenge 2006. Byl to mimořádný čas, na který se určitě nedá jen tak zapomenout…

            Na závěr chceme poděkovat za podporu všem našim přátelům, kteří na nás mysleli, a za všechny ty blahopřejné esemesky, které nás téměř přiměly k slzám…

 

Adam (9let): Let letadlem byl super a náš hotel byl moc krásný, měl i bazén. Pro mě byla celá akce určitě největší zážitek z prázdnin.

Karel (11let): Začínali jsme prima pádlováním na krásném horském jezeře, to se mi moc líbilo, ale nejvíc jsem byl nadšený z canyoingu druhý den. Určitě bych přál všem rodinám něco takového zažít.

Kamila: Pro mne osobně s odstupem pár dnů zůstaly nejživější dva momenty: jeden směřuje dovnitř rodiny, druhy z ní ven: Myslím, že tenhle "závod" znamenal pro všechny členy naší rodinky úžasné potvrzeni toho, že to, jak se snažíme spolu žít a kluky vést, je dobrý způsob - všechno fungovalo, mohli jsme se na sebe spolehnout. Všichni si teď víc uvědomujeme, že to funguje nejen ve sportu a outdooru, ale i v jiných situacích. A pak to byla výborná příležitost k seznámení se s bezva lidmi, rodiči i dětmi podobného zaměřeni.

Ivan: Byl to bezesporu mimořádný čas, mimořádný zážitek. Užil jsem si opravdu všechny momenty - jednotlivé outdoorové aktivity, fantastickou přírodu, společně prožitý čas naší rodiny. Byl jsem nadšený z celkové atmosféry, perfektní organizace, báječného programu a v neposlední řadě ze všech těch prima lidi kolem nás. Docela často se k tomu myšlenkově vracím.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ivan Růžička

 

                                                                        

 

 

FOTOGALERIE

Popis: Foto rodina únor 2005 064     Popis: P1020586    Popis: P1010942b

Popis: P1020598     Popis: P1030083    Popis: P1050316

  

 

Setkání s Katkou Neumannovou (září 2007)

 
 

 

 


  Popis: P1060904

 

Textové pole: …něco z účasti na Viano Family Challenge 2006…
 

 

 

 


Popis: P1040142   Popis: P1040273

Popis: P1040292   Popis: P1040399

Popis: P1040365

 

 

Textové pole: …něco z hudební produkce…
 www.kshk.cz a https://www.facebook.com/MozaikaWorship/?fref=ts
 

 

 

 

 

 


 

Popis: obálka ŽV 6-2007

Textové pole: …a něco z divadelní produkce dětem…
(http://www.divadlodetem.cz)
 

 

 

 

 


Popis: FOTOpohadka