Rozvrhy pro kombinovanou formu studia

 Přihlašování na rozvrhové akce - tvorba rozvrhu: https://wiki-is.uhk.cz/wiki/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_rozvrhov%C3%BDch_akc%C3%AD

Rozvrhy jednotlivých ročníků: http://lide.uhk.cz/pdf/ucitel/valteja1/rozvrhy/index.htm