Rozvrhy pro kombinovanou formu studia - zimní semestr 2021/2022

Učitelství pro mateřské školy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
      1. ročník zs1
   1. ročník ms    2. ročník zs1
   2. ročník ms    3. ročník zs1
    3. ročník ms    4. ročník zs1
      5. ročník zs1

  
Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami

   1. ročník ppvn
   2. ročník ppvn