Úvod do diferenciálních rovnic

Obsah

  1. Analytické a geometrické řešení ODR
  2. Rovnice se separovatelnými proměnnými
  3. Lineární rovnice 1. řádu
  4. Lineární diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty