Pravděpodobnost

Úvodní informace

Sylabus předmětu

1.Popisná statistika
2.Kombinatorika
3.Pravděpodobnost
4.Náhodná veličina.
5.Speciální typy rozdělení náhodné veličiny.
6.Střední hodnota a další charakteristiky.
7.Transformace náhodné veličiny.
8.Asymptotické vlastnosti.

Podmínky splnění předmětu:

Podmínkou je úspěšné vyřešení testu alespoň se ziskem 50% bodů a úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Zde najdete podrobné požadavky k ústní zkoušce.