Jana Cachová

Stránky na podporu didaktiky matematiky

Katalog MATěj


obsahuje soubor materiálů:

k výuce matematice na 1. stupni,
k rozvíjení matematických představ v předškolním období.

Materiály vycházejí z alternativních vyučovacích přístupů (především podnětného, projektového a problémového), neboť jako J. Kozlík (2003) zastáváme názor, že
…tradiční autokratický styl práce učitele, převážně hromadný způsob výuky, strach ze známkování utlumují žákovu zvídavost, spolupráci a spolutvořivost, snahu z chyb se učit a těšit se z výsledků práce...
Cílem katalogu je aspoň zčásti přispět k širšímu uplatňování tvořivých činností ve školské matematice a k rozvíjení tvořivosti žáka i učitele.


Podkladem pro vytvoření katalogu se staly seminární práce z didaktiky matematiky studentů primárního vzdělávání PdF UHK. Sami studenti přicházeli s návrhy, aby materiály, jejichž přípravě věnovali čas, úsilí a vlastní nápady, byly dále využívány. Cílem MATěje je využít tyto práce ve školní praxi – ostatními studenty nebo zájemci z řad učitelů. Dalším významným rozšířením katalogu bylo zařazení seminárních, a především pak bakalářských a diplomových prací studentů učitelství pro mateřské školy.

Záměrem MATěje je: