Tel: +420 158 158 158 E-mail: nadade-natura@seznam.cz
priroda
priroda
priroda

O nás

Nadace Natura pro ochranu přírody funguje již od roku 1997 a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Chráníme a obnovujeme přírodní prostředí a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Poskytujeme nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace. Podporujeme projekty na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí. Svou pozornost v současné době zaměřujeme na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit.


Historie

Podnětem k založení nadace byl v roce 1997 neutěšený stav českých lesů včetně odlesnění jejich vrcholových partií. Náprava této kritického situace byla naším hlavním posláním a z toho důvodu zněl náš dřívější název Nadace pro záchranu a obnovu přírody. U zrodu nadace stála řada odborníků i ministrů životního prostředí a jedním z nich byl i Bohumil Orel.

Bohumil

Současnost

V současné době se mimo jiné zaměřujeme na obnovu ekologicky stabilních lesních porostů s přírodě blízkou druhovou a prostorovou skladbou, která je nezbytná pro přirozený a zdravý les. Podílíme se na projektech, které se zaměřují na zvyšování retence vody v krajině přírodě blízkým způsobem. Naším dlouhodobým cílem je také rozvíjet pozitivní vztah lidí k přírodě a motivovat veřejnost k nezbytnosti její ochrany.