Curriculum Vitae

Vzdělání

  • 2003 - dosud: Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Doktorské studium, obor Informační a znalostní management
  • 2005: Výměnný pobyt na The University of Hull, Velká Británie
  • 2001 – 2003: Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze Magisterské studium, obor Provoz a ekonomika, studijní program Ekonomika a management
  • 1998 – 2001: Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze Bakalářské studium, obor Provoz a ekonomika, studijní program Ekonomika a management
  • 2000: Polygrafická škola v Praze
  • 1998 – 1994: Střední odborná škola v Novém Bydžově, obor Podnikání a služby

Praxe

  • 2006 – dosud: odborný asistent, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu (předměty: MIEK1, MIEC, MAEK1, ZUCET, NOP)
  • 2004 – 2006: vedení cvičení z mikroekonomie a makroekonomie, FIM, UHK
  • 1999 – 2006: Tiskárna V. & A, Janata, s.r.o., Nový Bydžov vedoucí provozně-ekonomického úseku, grafik