Vědecká činnost

Specifické aspekty mezinárodního pohybu kapitálu, mezinárodního obchodu a růstu produktu s implikacemi pro českou ekonomiku.” (Specific Aspects of International Capital Flows, International Trade, and the Growth of Product with Implications for the Czech Economy), Grant Agency of the Czech Republic, No. 402/04/0642, January 2004 - December 2006, partner.