Podmínky

Docházka
K docházce se bude v případě problémů s udělením zápočtu přihlížet.

Zápočet
Dvě písemné práce, každá splněna alespoň na 60 procent.
Nutnou podmínkou je také úspěšné absolvování předmětů ALGDS a UOMO.

Hodnocení
Výsledky první a druhé zápočtové práce
Opravené zápočtové práce jsou po předchozí domluvě k dispozici k nahlédnutí.

Týden 9.3.2009

Úkol
Rozhraní
Stáhnout cv5.zip

Týden 23.3.2009

Úkol
První zápočtová práce