Zápočet

Získání zápočtu
Pro získání zápočtu je nutné dosáhnout alespoň 60 procent bodů z opakovacího testu a úspěšně obhájit oba projekty realizované na cvičení.

Výsledky zápočtové písemné práce
Opravené zápočtové práce jsou po předchozí domluvě k dispozici k nahlédnutí.

Projekty
Studenti, kteří obhájí oba projekty a rozšíří funkčnost některého z nich nad požadovaný rozsah, mohou získat na základě rozhodnutí cvičícího bonus ke zkoušce.

Oprava zápočtu
-

Zápis zápočtu do indexu
Od 10:00 během zkouškového termínu

Zkouška

Termíny zkoušek
-

Průběh zkoušky
Zkouška trvá 180 minut, pokud se někdo dostaví o pár minut později, nevadí. Snažte se však ve vlastním zájmu přijít včas.
Během zkoušky je zakázáno používat jakékoliv komunikační prostředky (ICQ, email, diskuzní fórum, mobilní telefon a podobně). Kdo toto poruší, nebude během zkoušky napomenut ani vyhozen, pouze na konci obdrží známku nedostatečně. Zkouška probíhá na školních počítačích, není dovoleno používat notebooky.
Během zkoušky je dovoleno používat jakékoliv tištěné a elektronické materiály jako je například literatura, přednášky, dokumentace a podobně, je také dovoleno se ptát zkoušejícího na netriviální záležitosti.

Poznámky
Student, který se na zkoušku bez řádné omluvy nedostaví, bude klasifikován stupněm nedostatečně.