1. Malý, F., Kozel, T.: Modelování mobility. Sborník příspěvků čtrnáctého ročníku konference Objekty 2009. Hradec Králové, 2009. ISBN 978-80-7435-009-2.

 2. Malý, F., Kříž, P.: Groovy - agilní Java. Sborník příspěvků čtrnáctého ročníku konference Objekty 2009. Hradec Králové, 2009. ISBN 978-80-7435-009-2.

 3. Malý, F., Kozel, T., Slabý, A.: Mobile access, trends and technologies in modern information systems. WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS. China, 2008. ISSN 1109-9526.

 4. Malý, F., Kadavová, M., Slabý, A.: Key Factors Involving the Design of the System of Virtual University. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on APPLIED COMPUTER & APPLIED COMPUTATIONAL SCIENCE (ACACOS '08). Hangzhou, China, April 6-8, 2008. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-49-7.

 5. Malý, F., Kozel, T., Slabý, A.: Mobile approach, trends and technologies in modern information system. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on APPLIED COMPUTER & APPLIED COMPUTATIONAL SCIENCE (ACACOS '08). Hangzhou, China, April 6-8, 2008. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-49-7.

 6. Malý, F., Kozel, T.: Mobilní přístup, trendy a technologie v moderních IS. Sborník příspěvků 34. ročníku konference Tvorba softwaru 2008. Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1765-1.

 7. Malý, F.: Protokoly internetu. Linux +. 2008, č. 4 (43), s. 50-61. ISSN 1733-4209.

 8. Malý, F.: Ubuntu prý škodí pevným diskům. Linux +. 2008, č. 2 (41), s. 36-41. ISSN 1733-4209.

 9. Malý, F.: Podpora výuky OOP: novinky v prostředí Wide J 1.3. Sborník příspěvků dvanáctého ročníku konference Objekty 2007. Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1635-7.

 10. Malý, F.: Výuka programování s podporou systému Wide J 1.3. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007, Hradec Králové, 2007. ISBN 978-80-7041-573-3.

 11. Malý, F., Soběslav, V.: Distributed knowledge management. Sborník příspěvků 11. mezinárodní konference "AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach". Bratislava, 2007. ISBN 978-80-225-2334-9.

 12. Malý, F., Kadavová, M.: Selected aspects of process based modelling of a virtual university. Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků konané pod záštitou děkana FPV, 2007. Nitra, 2007. ISBN 978-80-8094-105-5.

 13. Malý, F., Soběslav, V.: Vybrané problémy inteligentních počítačových sítí. Sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference Internet a bezpečnost organizací. Zlín, 2007. ISBN 978-80-7318-548-0.

 14. Malý, F.: WideJ 1.2.1: Nástroj pro podporu výuky Javy. Sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference Mekon 2007. Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1324-0.

 15. Malý, F.: Webové interaktivní aplikace: Interactivity Driven Architecture. Sborník příspěvků z evropské vědecké konference doktorandů MendelNet 2006. Brno, 2006. ISBN 80-86851-62-1.

 16. Malý, F., Kozel, T.: Formy asynchronní komunikace s hybridním klientem. Sborník příspěvků XI. ročníku konference Objekty. Praha, 2006. ISBN 80-213-1568-7.

 17. Malý, F.: Integrované prostředí Wide J verze 1.2. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých výzkumných pracovníků Doctus 2006. Bratislava, 2006. ISBN 80-88954-36-3.

 18. Malý, F.: E-Learning a programování v Javě: Wide J verze 1.2. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006, Hradec Králové, 2006. ISBN 80-7041-416-2.

 19. Malý, F.: Elektronická podpora výuky Javy pomocí systému Wide J. Sborník 10. konference Pedagogický software 2006, České Budějovice, 2006. ISBN 80-85645-56-4.

 20. Malý, F.: Výuka objektově orientovaného programování na Internetu. Sborník příspěvků konference DIVAI2006, Nitra, 2006. ISBN 80-8050-975-1.

 21. Malý, F.: Tvorba interaktivních aplikací na www. Sborník příspěvků 6. konference IMEA2006, Hradec Králové, 2006. ISBN 80-7041-164-3.

 22. Malý, F.: Nástroj pro tvorbu apletů na webu. Sborník příspěvků VIII. konference Mekon 2006, Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1013-1.

 23. Malý, F.: Podpora výuky objektově orientovaného programování. Sborník k X. konferenci Objekty, Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0595-2.

 24. Malý, F.: E-Learning a objektově orientované programování. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005, Hradec Králové, 2005. ISBN 80-7041-595-9.