Obecné informace

Doporučení
Absolvování a pochopení látky předmětů OS1, OS2 a PRIPO.

Cíl předmětu
Principy a fungování operačního systému UNIX s důrazem na systémové programování v UNIXu, které bude zaměřeno především na programování aplikací vázaných přímo na služby operačního systému a API.

Přednášky
Přednášky naleznete na disku N, ve složce Ukázky, ve které se nachází složka s mým jménem

Podmínky splnění

Zápočet
Dvě zápočtové písemky
Každá alespoň na 60 procent
V případě problémů se přihlíží k docházce

Zkouška
Podmínky viz sylabus v systému ISIT

Hodnocení
Výsledky zápočtových písemných prací

Termíny zkoušek
-

Osnova

 1. Úvod do systémového programování a Linux/UNIX systému
 2. C jako jazyk pro systémové programování
 3. Struktura a architektura systému - struktura systému, systém souborů, systém procesů, služby OS, shelly, příkazy shellu
 4. Úvodní popis jádra - subsystém souborů, subsystém procesů (kontext procesu, stavy procesu, přechody mezi stavy procesu), datové struktury jádra, systém vyrovnávacích pamětí
 5. Subsystém souborů - volání jádra pro subsystém souborů, roury
 6. Subsystém procesů - stavy a přechody procesu, systémová paměť, kontext procesu, přerušení a výjimky, adresový prostor procesu
 7. Procesy a signály
 8. Řízení procesů - vytváření procesu, signály, ukončení procesu, vyvolání jiných procesů, reálné a efektivní UID, změna velikosti procesu
 9. Plánování procesů, časování procesů
 10. Strategie správy paměti - vyměňování procesů, stránkování na žádost
 11. Subsystém V/V - diskové ovladače, terminálové ovladače
 12. Instalace a konfigurace systému
 13. Skripty - volání, příkazy
 14. Programování v X Window systému

Literatura

Doporučená


Doplňková
Další literatura pro zájemce na www.linux.cz/knihy/knihy.htm