Makroekonomie

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a problémy z oblasti makroekonomické teorie, ale rovněž s aktuálními otázkami hospodářské politiky a vývoje české i světové ekonomiky. Tento přístup umožní vnímat popř. předvídat vývoj makroekonomických podmínek jako důležitého vnějšího faktoru, který představuje příležitost, ale i ohrožení rozvoje každé firmy.

Obsah předmětu:

 • Úvod do makroekonomie
 • Makroekonomický produkt a důchod
 • Celkové výdaje a produkt
 • Agregátní poptávka a agregátní nabídka
 • Ekonomický růst
 • Peníze a trh peněz
 • Otevřená ekonomika
 • Hospodářské cykly
 • Nezaměstnanost
 • Inflace
 • Vnější ekonomická rovnováha
 • Měnová politika
 • Rozpočet a fiskální politika
 • Obchodní a kurzová politika

Základní literatura:

 • Helísek, M.: Makroekonomie pro bakalářské studium. Slaný. Melandrium 1996, 1998
 • Helísek, M.: Makroekonomie - základní kurz. Slaný. Melandrium 2000, 2002
 • Pavelka: Makroekonomie, učební text, VŠEM 2007
 • Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck 1999, 2001, 2002 a novější
 • Samuelson, P. A.-Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha, Svoboda 1991, 1995 a novější

Doporučená literatura:

 • Cueto, C., Hájek, L. et al.: Politics and Economics in the Czech Transition. Hradec Králové, Gaudeamus 2000
 • Frait, J.-Zedníček,R. a kol.: Makroekonomie pro základní a středně pokročilý kurz. Ostrava, MeProm 1995
 • Hájek, L.: Ekonomie, daně a ekonomika. Hradec Králové, Gaudeamus 2007
 • Hájek, L.: Ekonomie a národní hospodářství. HK, Gaudeamus 1998, 2002
 • Hájek, L.: Economics – An Overview of Basic Concepts and Problems. Hradec Králové, Gaudeamus 2000
 • Provazníková, R.-Volejníková, J.: Makroekonomie – cvičebnice (pro základní a středně pokročilý kurz). Slaný, Melandrium 1998.
 • Rusmichová, L.-Soukup, J. a kol.: Makroekonomie-základní kurs. Praha, H + H 1992
 • Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D.: Economics. 13th – 18th editions, New York, McGraw-Hill 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004

Časopisy:

 • Economist
 • Ekonom
 • E + M Ekonomie a Management
 • Finance a úvěr
 • Politická ekonomie
 • Prague Economic Papers

Internetové zdroje:

 • ČNB: http://www.cnb.cz
 • ČSÚ: http://www.czso.cz/
 • EU: http://www.europa.eu.int
 • OECD: http://www.oecd.org
 • Vláda ČR: http://www.vlada.cz/

Zápočet::

 • Test (4 možnosti), 1 správná odpověď
 • 16 otázek, minimum 9 správných odpovědí
 • 15 minut

Zkouška:

 • Ústní dle obsahu předmětu

Doplňující informace pro kombinovanou formu studia:

Kombinovaná forma studia – pouze ústní zkouška.

Ostatní

 • WebCT: ANO
 • jiné www stránky: http://lide.uhk.cz/ Martina Kadavová
 • server H: H:\UKAZKY\Martina.Kadavova\MIEK1
 • Sylabus je vložen v ISITu.
 • Metodické pokyny pro samostatné studium k dispozici při první konzultaci. Prezenční formou probíhají konzultace v rozsahu cca 12 hodin, dále udělování zápočtů a zkoušky.

Vyučované předměty