Základy účetnictví

Kurz seznamuje s podstatou účetnictví a hlavními formami jeho vedení. V tomto smyslu na kurz účetnictví úzce navazují další kurzy, zejména účetnictví podniku, manažerské účetnictví a účetnictví neprofitních účetních jednotek.

Cíl předmětu:

 • Naučit podstatu podvojného účetnictví a základy techniky účtování
 • Podat přehlednou informaci o vedení jednoduchého účetnictví
 • Seznámit přehlednou formou s právní úpravou účetnictví v ČR
 • Uvést do související problematiky, zejména do manažerského účetnictví
 • Finanční analýzy založené na účetních výkazech, kalkulací a rozpočetnictví

Obsah předmětu:

 1. Úvod do studia. Definice účetnictví . Význam a funkce účetnictví. Uživatelé účetních informací.
 2. Základní struktura účetnictví. Typy účetnictví a jeho harmonizace. Obecně uznávané účetní zásady.
 3. Bilanční rovnice. Majetek podniku a jeho zobrazení z hlediska věcné struktury aktiva. Zdroje majetku podniku pasíva.
 4. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Změna výše vlastního kapitálu.
 5. Základní účetní výkazy a jejich vztahy
 6. Základní metodické prvky účetnictví
 7. Vnitřní kontrolní systém účetnictví
 8. Oceňování pro potřeby účetnictví
 9. Účtování o oběžných aktivech a krátkodobých závazcích
 10. Účtování o fixních aktivech
 11. Účtování o nákladech, výnosech a jejich časovém rozlišení, hospodářský výsledek
 12. Účtování o vlastním kapitálu, rezervách a dlouhodobých závazcích
 13. Účetní závěrka a uzávěrka – základní finanční ukazatele a jejich interpretace
 14. Úvod do manažerského (vnitropodnikového) účetnictví
 15. Případová studie, ukázky testů, anglicko-český slovník účetních pojmů

Literatura:

 • Janeček, V.: Úvod do účetnictví, Gaudeamus 1997
 • Kovanicová, D.: Úvod do účetnictví podniku. Praha, VŠE 1992
 • Abeceda účetnictví pro každého, Praha 1994 (a další vydání)
 • Finanční účetnictví v kontextu světového vývoje, Polygon, Praha 1999
 • Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Opatření MF.
 • Zákon o účetnictví, Zákon o daních z příjmů, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o spotřebních daních

Další zdroje informací:

 • Server Účetní svět - URL: http://www.ucetnisvet.cz/sbirka.php?typ=ucetnictvi

Zdroje informací:

 • H:/ukazky/Kadavova.Martina
 • ISIT – sylabus
 • WebCT –ZUCET – Základy účetnictví
 • http://lide.uhk.cz/

Zápočet:

 • 10 otázek
 • Test na cca 25 minut
 • Min. úspěšnost: 65 % správných odpovědí
  • Část otázek bude řešena formou testu: 4 možnosti, 1 správná (1 otázka)
  • Část otázek bude řešena možností výběru: ANO x NE (1-2 otázky)
  • Na některé otázky budete psát slovní odpověď. (cca 3 – 4 otázky)
  • Část otázek bude na účtování– (cca 3 otázky)
  • Výpočet příkladů (cca 3 příklady)

Zkouška:

 • Ústní
 • Viz. témata ZUCET

Vyučované předměty